Kūrybinės industrijos – įsidarbink vaizduotę

Vaizduotė tapo vienu iš svarbiausių šiuolaikinio gyvenimo variklių. O vaizduotės svarbos priežastis – labai paprasta. Išgyvename laikus, kuomet svarbiausia yra ne raumenų, iškasenų ar aukso išteklių kiekis, o gebėjimas kurti. Naujus produktus, naujas paslaugas, naujas pramogas. Gebėjimas naujoviškai pateikti ir pasinaudoti savo bei aplinkinių kūrybiniu potencialu. Būtent jį visomis prasmėmis išnaudoti ir yra mokoma Menų fakulteto Kūrybinių industrijų programoje.

Juk čia yra ruošiami ateities kūrybiniai prodiuseriai – profesionalai, kurie sugeba generuoti naujas idėjas, kurti darbo vietas talentingiems žmonėms, jiems vadovauti ir iš viso to – uždirbti pinigus.

Kūrybinių industrijų programos paskaitos, kurias veda įtakingi teoretikai ir praktikai, siekia išlavinti ir išlaisvinti kiekvieno programos studento kūrybinį potencialą, treniruoja jo vaizduotę, moko ją paversti savo darbo įrankiu.