Šiuolaikinių menų katedra

Šiuolaikinių menų katedra VDU Menų fakultete įkurta 2010 m. Įkūrus šią katedrą, Menų fakultete pradėtos vykdyti praktinės menų studijos. Šiuo metu studentai gali rinktis Naujųjų medijų meno ir Muzikos produkcijos (Music Production) bakalauro studijų programas. Vykdomų studijų programų išskirtinumas – šiuolaikinių meno praktikų, kūrybinių industrijų profesionalų patirties ir vykdomų teorinių tyrimų jungtys. Studentams yra sudaroma galimybė pažinti meno, kultūros veiklos lauką, išbandyti savo gebėjimus ir žinias realiose kūrybinėse situacijose.

Studijų programų dėstytojai yra pripažinti menininkai, kuratoriai ir meno teoretikai, žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje šiuolaikinio meno scenoje, pelnę tokius reikšmingus apdovanojimus, kaip Nacionalinė meno ir kultūros premija.

Katedros dėstytojai ir darbuotojai nuolat dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse parodose, meno projektuose, organizuoja konkursus, festivalius, kuruoja parodas ir renginius, veda mokymus bei skaito paskaitas įvairiomis kultūros temomis.

Šiuolaikinių menų katedroje vykdomose studijų programose dėsto dėstytojai iš pasaulio ir Europos universitetų, kurie studentams perteikia tarptautinės meno scenos kontekstus ir ypatumus. Šiuolaikinių menų katedros dėstytojų kolektyvui talkina kviestiniai dėstytojai savų sričių profesionalai, nuolat dirbantys įvairiose meno, kūrybinių industrijų ir kultūros institucijose ir organizacijose (galerijose, reklamos agentūrose, komunikacijos kompanijose, televizijose, radijo stotyse ir t.t.).

Šiuolaikinių menų katedra aktyviai dalyvauja tarptautinėje mokslo, studijų ir meno veikloje. Studentams sudarytos galimybės dalyvauti tarptautiniuose ERASMUS+ studijų mainuose ir praktikose. Jau keletą metų su universiteto partneriais studentai dalyvauja tarptautiniuose kūrybiniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje. Tokiu būdu studentai užmezga profesionalius ir asmeninius ryšius su kolegomis studentais iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir kitų šalių.

Bendradarbiaujant su meno projektus kuruojančiomis institucijomis, katedros studentai įtraukiami į tarptautinių kultūros ir meno projektų, festivalių (Kauno bienalė, Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 ir kt.) kūrimą bei įgyvendinimą. Naujųjų medijų meno, Muzikos produkcijos studijų programų studentai dirba televizijose, radijo stotyse, fotografijos, reklamos studijose.

Siekiant kuo geresnės studijų kokybės, nuolat plėtojama menų studijoms reikalinga universiteto infrastruktūra. Menų fakultete yra įrengtos medijų, garso, fotografijos, grafinės raiškos, auditorijos ir laboratorijos, fotografijos studija ir universiteto teatras. Studentai turi galimybę naudotis ir kitomis mokomosiomis universiteto laboratorijomis ir auditorijomis (3D studija ir kt.).

doc. dr. Tomas Pabedinskas

Katedros vedėjas


CV (LT)

CV (EN)

tomas.pabedinskas@vdu.lt

Prof. dr. Rimantas Plungė


CV

rimantas.plunge@vdu.lt

Prof. Romualdas Požerskis


CV

romualdas.pozerskis@vdu.lt

Doc. Goda Piktytė


goda.piktyte@vdu.lt

prof. Titas Petrikis


CV

CV (EN)

titas.petrikis@vdu.lt

dr. Kristina Budrytė-Genevičė


Profilis

lekt. Aritonė Plungienė


CV

aritone.plungiene@vdu.lt

doc. Adas Toleikis


CV

adas.toleikis@vdu.lt

Dalius Nomicas


dalius.nomicas@vdu.lt

Eglė Zubkovienė


CV

egle.zubkoviene@vdu.lt

lekt. Augustinas Balaišis


CV 

Linkedin

augustinas.balaisis@vdu.lt

Yiorgis Sakellariou


CV

georgios.sakellariou@vdu.lt

lekt. Saulius Jurgelevičius


CV