Šiuolaikinių menų katedra

Šiuolaikinių menų katedra VDU Menų fakultete įkurta 2010 m. Įkūrus šią katedrą, Menų fakultete pradėtos vykdyti praktinės menų studijos. Šiuo metu studentai gali rinktis Naujųjų medijų meno, Vaidybos, Muzikos produkcijos (Music Production) ir Mados dizaino bakalauro studijų programas. Vykdomų studijų programų išskirtinumas – šiuolaikinių meno praktikų, kūrybinių industrijų profesionalų patirties ir vykdomų teorinių tyrimų jungtys. Studentams yra sudaroma galimybė pažinti meno, kultūros veiklos lauką, išbandyti savo gebėjimus ir žinias realiose kūrybinėse situacijose.

Studijų programų dėstytojai yra pripažinti menininkai, kuratoriai ir meno teoretikai, žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje šiuolaikinio meno scenoje, pelnę tokius reikšmingus apdovanojimus, kaip Nacionalinė meno ir kultūros premija.

Katedros dėstytojai ir darbuotojai nuolat dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse parodose, meno projektuose, organizuoja konkursus, festivalius, kuruoja parodas ir renginius, veda mokymus bei skaito paskaitas įvairiomis kultūros temomis.

Šiuolaikinių menų katedroje vykdomose studijų programose dėsto dėstytojai iš pasaulio ir Europos universitetų, kurie studentams perteikia tarptautinės meno scenos kontekstus ir ypatumus. Šiuolaikinių menų katedros dėstytojų kolektyvui talkina kviestiniai dėstytojai savų sričių profesionalai, nuolat dirbantys įvairiose meno, kūrybinių industrijų ir kultūros institucijose ir organizacijose (galerijose, reklamos agentūrose, komunikacijos kompanijose, televizijose, radijo stotyse ir t.t.).

Šiuolaikinių menų katedra aktyviai dalyvauja tarptautinėje mokslo, studijų ir meno veikloje. Studentams sudarytos galimybės dalyvauti tarptautiniuose ERASMUS+ studijų mainuose ir praktikose. Jau keletą metų, su universiteto partneriais studentai dalyvauja tarptautiniuose kūrybiniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje. Tokiu būdu studentai užmezga profesionalius ir asmeninius ryšius su kolegomis studentais iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir kitų šalių.

Bendradarbiaujant su meno projektus kuruojančiomis institucijomis, katedros studentai įtraukiami į tarptautinių kultūros ir meno projektų, festivalių (Kauno bienalė, Kaunas Photo ir kt.) kūrimą bei įgyvendinimą. Vaidybos studentai dar studijų metu vaidina Lietuvos teatruose, Naujųjų medijų meno, Muzikos produkcijos studijų programų studentai dirba televizijose, radijo stotyse, fotografijos, reklamos studijose, Mados dizaino studentai dalyvauja konkursuose ir pristatymuose.

Siekiant kuo geresnės studijų kokybės, nuolat plėtojama menų studijoms reikalinga universiteto infrastruktūra. Menų fakultete yra įrengtos medijų, garso, fotografijos, grafinės raiškos, dizaino, auditorijos ir laboratorijos, fotografijos studija ir universiteto teatras. Studentai turi galimybę naudotis ir kitomis mokomosiomis universiteto laboratorijomis ir auditorijomis (3D studija ir kt.).

doc. dr. Tomas Pabedinskas

Katedros vedėjas


CV (EN – LT)

Prof. dr. Rimantas Plungė


CV

Prof. Romualdas Požerskis


CV

Doc. Goda Piktytė


prof. Titas Petrikis


CV

CV (EN)

dr. Kristina Budrytė-Genevičė


lekt. Aritonė Plungienė


CV

doc. Adas Toleikis


CV

Josip Zanki


CV _(EN)

Dalius Nomicas


Eglė Zubkovienė


CV

Augustinas Balaišis


CV 

Yiorgis Sakellariou


CV