Žurnalai

ART HISTORY & CRITICISM / MENO ISTORIJA IR KRITIKA

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2023


Atsisiųsti

ART HISTORY & CRITICISM / MENO ISTORIJA IR KRITIKA

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2022


Atsisiųsti

ART HISTORY & CRITICISM / MENO ISTORIJA IR KRITIKA

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2021


Atsisiųsti

ART HISTORY & CRITICISM / MENO ISTORIJA IR KRITIKA

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2020


Atsisiųsti

ART HISTORY & CRITICISM / MENO ISTORIJA IR KRITIKA

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Atsisiųsti

COUNTER(F)ACTUALS

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2018


Atsisiųsti

ART HISTORY & CRITICISM / MENO ISTORIJA IR KRITIKA

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2017


Atsisiųsti

ART HISTORY & CRITICISM / MENO ISTORIJA IR KRITIKA

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2016


Atsisiųsti

MENAS, VIEŠUMA, BENDRUOMENĖ

Art, Public Space, Communities

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2015


Atsisiųsti

KULTŪROS PAVELDAS: MEDŽIAGIŠKUMO IR SIMBOLINIŲ PRASMIŲ SĄVEIKA

Cultural Heritage: The Interplay of Substantiation and Symbolic Meanings

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Atsisiųsti

SACRUM ET PUBLICUM

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2013


Atsisiųsti

ERDVĖS IR LAIKO REPREZENTACIJOS MENE. PASAULĖVAIZDŽIAI, DISKURSAI, ARTEFAKTAI

Representations of Space and Time in the Art. Worldviews, Discourses, Artifacts

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2012


Atsisiųsti

MENO ISTORIJOS RIBOŽENKLIAI

Landmarks of Art History

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2011


Atsisiųsti

ISTORIJOS (RE)KONSTRUKCIJOS NUO 1945-ŲJŲ IKI DABAR

Performing History from 1945 to the Present

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2010


Parsisiųsti

ŠILUVA LIETUVOS KULTŪROJE

Šiluva in Lithuanian Culture

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2009


Parsisiųsti

MENAS IR TAPATUMAS

Art and Identity

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2008


Parsisiųsti

MENAS IR POLITIKA: RYTŲ EUROPOS ATVEJAI

ART AND POLITICS: CASE-STUDIES FROM EASTERN EUROPE

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2007


Parsisiųsti

Teatras ir visuomenė: problemos ir perspektyvos

Theatre and Society: Problems and Perspectives

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2006


Parsisųsti

Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės

Cultural Heritage: Lost Values & Unused Possibilities

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2005


Parsisiųsti