Teatrologijos katedra

1996 m. įkurta VDU Teatrologijos katedra – tai studijų ir mokslo padalinys, apjungiantis veiksmo / atlikėjų menų – teatro, kino ir video meno, judesio meno ir muzikos studijas. Nuo pat katedros įkūrimo jos misija buvo tapti teatrologijos studijų ir tyrimų centru, kuriame vykdomi fundamentiniai ir tęstiniai lietuvių teatro istorijos ir atlikėjų menų teorijos tyrimai, užsiimama teatrologijos mokslo metodikos formavimu bei plėtra ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Katedroje itin didelis dėmesys skiriamas studijų kokybei, moksliniams tyrimams ir jų rezultatų sklaidai užsienyje, stengiamasi skatinti tarptautinius studijų, mokslo ir meno mainus bei bendradarbiauti su geriausiomis tarptautinėmis ir Lietuvos akademinėmis bei kūrybinėmis institucijomis.

Nuo pat įkūrimo Teatrologijos katedrai vadovavo buvęs VDU rektorius, VDU garbės profesorius ir teatrologijos katedros įkūrėjas prof. Bronius Vaškelis, nuo 2003 iki 2015 metų katedros vedėja dirbo prof. dr. Jurgita Staniškytė. Nuo 2015 m. katedros vedėjas yra doc. dr. Edgaras Klivis.

Teatrologijos katedroje vykdomos penkios studijų programos: Menų istorija, kritika ir medijos  ir Kūrybinių industrijų studijų programa (kartu su Menotyros katedra), Teatrologijos ir scenos menų vadybos ir Kūrybinių industrijų magistro studijų programos bei humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties doktorantūros studijos. Šioje doktorantūros kryptyje jau apginta 12 daktaro disertacijų, susijusių su katedros tyrimais, šiuo metu Teatrologijos katedroje dirba du doktorantai.

Teatrologijos katedra aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje. Čia studijuojantiems sudarytos galimybės dalyvauti tarptautiniuose ERASMUS+ studijų mainuose ir praktikose. Teatrologijos katedra šiuo metu yra pasirašiusi sutartis su šiais prestižiniais Europos universitetais, ilgamečiais katedros partneriais: Helsinkio universitetu (Suomija), Bergeno universitetu (Norvegija), Stokholmo universitetu (Švedija), Tartu universitetu (Estija), Krokuvos Jogailaičių universitetu (Lenkija), Adomo Mickevičiaus universitetu Poznanėje (Lenkija), Roueno universitetu (Prancūzija), Orhuso universitetu (Danija).

Teatrologijos katedros personalą sudaro įvairių mokslinių kvalifikacijų dėstytojai, studijų bei mokslo procesuose katedrai talkina būrys dėstytojų, dirbančių antraeilėse pareigose bei vizituojantys profesoriai. Pedagoginį darbą taip pat dirba katedros asistentai – doktorantai.Teatrologijos katedros mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje, publikuojasi užsienio mokslo ir profesiniuose leidiniuose, pagal mainų programas dėsto užsienio universitetuose, vasaros mokyklose, festivalių edukacinėse programose, vertinimo ir ekspertinėse komisijose, dalyvauja konferencijose bei stažuočių programose.

doc. dr. Edgaras Klivis

Katedros vedėjas


CV

CV (EN)

edgaras.klivis@vdu.lt

 

Prof. dr. Jurgita Staniškytė


Profilis

Prof. Knut Ove Arntzen


knut.ove.arntzen@vdu.lt

Doc. dr. Rūta Mažeikienė


Profilis

Doc. dr. Ina Pukelytė


CV

CV (EN)

ina.pukelyte@vdu.lt

 

Doc. Gediminas Jankauskas


CV

gediminas.jankauskas@vdu.lt

Doc. dr. Nomeda Šatkauskienė


CV

Lekt. dr. Miglė Munderzbakaitė


CV

CV_(EN)

migle.munderzbakaite@vdu.lt

lekt. Vitalija Truskauskaitė


CV

CV (EN)

vitalija.truskauskaite@vdu.lt

Lekt. dr. Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė


CV

CV_(EN)

deimante.dementaviciute-stankuviene@vdu.lt

Lekt. dr. Justinas Kalinauskas


CV

justinas.kalinauskas@vdu.lt

LUKAS ALSYS

doktorantas


CV

Gytis Dovydaitis

doktorantas


CV

gytis.dovydaitis@vdu.lt