Žurnalas ART HISTORY & CRITICISM / MENO ISTORIJA IR KRITIKA

 

GUIDE FOR AUTHORS

Supplementary Materials:

MIK – recenzuojamų mokslinių straipsnių leidinys. Leidinyje „Meno istorija ir kritika“ publikuojami meno istorijos, kritikos ir kultūros paveldo moksliniai tyrimai ir apžvalgos.

SKAITYTI ŽURNALUS GALITE ČIA.

Redakcinė kolegija

  • Vytauto Didžiojo universitetas, Menų fakultetas
  • Adresas Muitinės g. 7-107, LT-44280 Kaunas
  • el. paštas  art.history@vdu.lt 

Pirmininkas

Prof. dr. Rasutė Žukienė | Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Redakcijos valdyba
atsakingasis sekretorius
Doc. dr. Lina Preišegalavičienė | Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Nariai

Prof. dr. Patricia Anne Emison (Naujojo Hampšyro universitetas, JAV)
Dr. Rūta Kaminska |  Latvijos nacionalinis kultūros paveldo departamentas
Dr.  Anna Kostrzyńska-Miłosz (Lenkijos mokslų akademijos Meno institutas)
Prof. dr. Anneli Saro (Tartu universitetas, Estija)
Prof. dr. Małgorzata Sugiera | Jogailaičių universitetas, Lenkija
Prof. dr.  Kęstutis Paulius Žygas | Arizonos universitetas, JAV

Nuo 2017 m. 13-o numerio visi žurnalo straipsniai pilnu tekstu bei iliustracijomis yra pateikiami DeGruyter/Sciendo duomenų bazėje: https://content.sciendo.com/view/journals/mik/mik-overview.xml .

Žurnalas referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse: Baidu Scholar, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO Discovery Service, Elsevier – SCImago (SJR), Elsevier – Reaxys, ExLibris, Google Scholar, J-Gate, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), LITUANISTIKA, MLA International Bibliography, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, SCOPUS, Semantic Scholar, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDNet, WanFang Data, WorldCat (OCLC), Open Journal Systems elektroninės leidybos platformojeeLABa duomenų bazėje, X-MOL

 

Autoriams

Žurnalas netaiko straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčių.
Žurnalas netaiko teisinės atsakomybės išimčių politikos.
Žurnale publikuojamų straipsnių autorinės teisės be apribojimų priklauso autoriams.
Straipsnių autoriams nesuteikiamos straipsnių publikavimo teisės.

Reikalavimai žurnale publikuojamiems straipsniams

– Publikuoti teikiamuose straipsniuose turi būti įvardyta mokslinė problema, atskleistas jos aktualumas ir ištirtumas, apibrėžtas tyrimų objektas, suformuluoti tikslai ir uždaviniai, išdėstyti tyrimų rezultatai, pateiktos išvados, nurodyti šaltiniai ir literatūra. Santraukose glaustai pristatoma problematika ir išvados. Santraukos pateikiamos ir lietuvių, ir anglų kalbomis.

– Straipsnio tekstas pateikiamas tokia tvarka: autoriaus vardas, pavardė; straipsnio pavadinimas; įvadas; tyrimų rezultatai; išvados; nuorodos; straipsnio santraukos; iliustracijų sąrašas. Teksto pabaigoje nurodoma: institucijos, kuriai priklauso autorius, pavadinimas; autoriaus vardas ir pavardė, pedagoginis laipsnis ir mokslinis vardas; elektroninio pašto adresas.

– Straipsnio apimtis – ne didesnė, nei 1 autorinis lankas (40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus); santraukų apimtis – nuo 0, 5 iki 1 puslapio (1 000–2 000 spaudos ženklų). Tekstas turi būti parengtas Microsoft Word rašykle ir surinktas Times New Roman 12 dydžio šriftu, 1,5 eilės tarpu.

– Žurnalo redakcinei kolegijai pateikiama straipsnio ir visų jo priedų elektroninė versija. Publikavimui skirtos iliustracijos turi būti geros kokybės, JPG arba TIF formato. Kiekvienos iš jų nurodoma autoriaus pavardė, kūrinio pavadinimas, sukūrimo metai ir iliustracijos numeris.

– Žurnale spausdinami straipsniai yra recenzuojami dviejų redakcijos kolegijos narių, valdybos narių arba jų paskirtų recenzentų.

Žurnale nuorodos ir bibliografijos sąrašas turi atitikti Chicago (Čikagos) citavimo stiliaus reikalavimus: http://biblioteka.vdu.lt/bibliografine-nuorodos