Mokslas

Menų fakultetas yra vienas tarpdisciplininių meno tyrimų lyderių Lietuvoje, 2015 ir 2018 metų MOSTA koordinuotų tarptautinių Lietuvos mokslinės veiklos palyginamųjų tyrimų išvadose fakulteto menotyrininkai įvardyti kaip tarptautinio humanitarinio mokslo lauko lyderiai. Abiejuose tyrimuose Menų fakulteto menotyrininkų darbo rezultatai buvo įvertinti aukščiausiais balais Lietuvos menotyros mokslo kryptyje, o fakultetas įvertintas kaip „stiprus tarptautinis veikėjas“. Užsienio ekspertų nuomone, Menų fakultetas „vykdo aukšto lygio, išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus“, „teigiamai veikia visuomenės plėtrą” ir yra „vertinamas partneris ne tik akademinėje bendruomenėje, bet ir už jos ribų“.

Menų fakulteto dėstytojai vykdo fundamentinius ir taikomuosius menotyros, kultūros paveldo ir kultūros komunikacijos mokslo tyrimus. Menų fakulteto mokslinės tematikos koncentruojasi keturiuose mokslo klasteriuose.