Leonardo da Vinci projektas: LOCALISE

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto pavadinimas: LOCALISE: Mokslo tiriamoji išvyka kaip tyrimo, mokymosi ir praktikos modelis kultūros animacijos ir darbo su bendruomenėmis profesiniame lavinime (Study trip as model of research, education and practice in vocational training in culture animation and community work)
Projekto numeris: 2010-1-PL1-LEO05-11467
Projektą finansuoja: ES Leonardo da Vinci programa
Trukmė: 2010 12 01 – 2012 11 30
Kontaktiniai asmenys: Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė (g.klimaviciute-minkstimiene@mf.vdu.lt) ir Iveta Dabašinskienė ( i.dabasinskiene@mf.vdu.lt).
Internetinis puslapis http://localise-project.eu/

Projekto LOCALISE tikslas yra perkelti novatorišką VET studijų modelį į kitą nacionalinį, kultūrinį bei institucinį kontekstą, mažinant atotrūkį tarp teorijos ir praktikos, centrų ir periferijų, institucinių ir vietinių bendruomenių, kuris yra aktualus kultūriniame sektoriuje.

Pagrindinis LOCALISE tikslas yra plėtoti mokslo tiriamąsias išvykas, kaip tyrimų, edukacijos ir praktikos modelį bei išsiaiškinti VET (profesinio ugdymo ir mokymų) programai reikalingą turinį, struktūrą, formą ir gautas žinias pritaikyti kitose šalyse. Įvairiai ir tarpkultūrinei tikslinei grupei – VET studentams, kultūros srityje dirbantiems specialistams, vietinėms institucijoms, bendruomenių grupėms bei jų aktyvistams iš visų projekte dalyvaujančių šalių – bus suteikta galimybė ugdyti profesinius, tarpkultūrinius ir bendruomeninius įgūdžius, suprasti vietinius kultūrinius bei darbo rinkos poreikius ir, taip pat, sustiprinti pastovų profesinį bendradarbiavimą tarp minėtų valstybių ir sektorių.
Projektas yra organizuojamas trijų akademinių institucijų iš Lietuvos, Lenkijos ir Didžiosios Britanijos jau vykdžiusių edukacinius ir profesinius mokymus kultūrinėje ir bendruomeninio darbo plotmėje bei turinčių ilgalaikės vadovavimo ir dalyvavimo Europiniuose projektuose patirties. Visi partneriai turi reikiamos kompetencijos tolimesniam VET modulio tobulinimui bei vykdymui, projekto rezultatų skleidimui plačiam studentų, kolegų ir institucijų ratui.

Projekto eina >

Kontraktorius:

Varšuvos universiteto Lenkų kultūros institutas vykdo novatorišką mokslinių tyrimų ir mokymo studijų programą kultūros antropologijos, kultūros istorijos ir teorijos, literatūros, teatro, atlikėjų menų, kino ir audiovizualinių medijų teorijos ir istorijos srityje. 1998 m. institute pradėta Kultūros studijų kryptis, į kurios programą įtraukti specialūs praktiniai Kultūros animacijos kursai.

Partneriai:

Stafordširo universiteto (Didžioji Britanija), Menų fakulteto Kūrybinių bendruomenių grupė (Creative Communities Unit (CCU)) veikia kaip visuomeninio meno, bendruomenės plėtros ir regeneracijos specialistų komanda. CCU siūlo metodinius kursus, kurie susieja teoriją ir praktiką meninėse veiklose, kaip meno terapija, bendruomenės menas, kūrybinės konsultacijos, praktiniai projektų įgyvendinimai, savanoryste, o taip pat, darbu su jaunimu. Daugiausiai pabrėžiamas mokymosi procesas per praktinę veiklą dirbant suskirtingomis socialinėmis bendruomenėmis ir socialinėmis grupėmis.Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas vykdo integruotomis meno studijomis paremtą akademinę programą, apimančią architektūros, dailės, muzikos, fotografijos, kino, judesio ir teatro teoriją bei istoriją. Bakalauro ir magistro studijų lygmenyse ruošiami įvairių meno sričių tyrėjai, dailės ir teatro kritikai, kultūros praktikai. Institutas aktyviai bendradarbiauja su muziejais, teatrais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir nepriklausomomis kultūros institucijomis.


Leonardo da Vinci – viena iš pirmųjų programų, pradėtų Lietuvoje 1997 m., kuria remiamas ES šalių bendradarbiavimas tobulinant profesinį rengimą. Tais pačiais metais atidarytas už programos plėtrą Lietuvoje atsakingas Europos Sąjungos Leonardo da Vinci programos koordinavimo paramos fondas. Nuo 2007 m. sausio mėn. 2 d. jis reorganizuotas sujungimo būdu (sujungiant su buvusiomis ES Socrates programos koordinavimo paramos fondo veiklomis) į Švietimo mainų paramos fondą.

ES Leonardo da Vinci programos koordinavimo paramos fondas Lietuvoje
Geležinio vilko 12 LT-01112 Vilnius
Tel: (8-5) 2497134, 2498189
El. paštas: leonardo@leonardo.lt

CREATIVE COMMUNITIES THE EXPERIENCES OF CULTURAL ANIMATION AND COMMUNITY ARTS discussions, project presentations, and workshops