Fakulteto taryba

Menų fakulteto tarybos sudėtis:

PIRMININKAS

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedra)

MOKSLININKAI:

prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė)

doc. dr. Rūta Mažeikienė (Teatrologijos katedra)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedra)

doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedra)

doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedra)

doc. dr. Raimonda Simanaitienė (Menotyros katedra)

dr. Jolita Butkevičienė (Menotyros katedra)

prof. dr. Rimantas Plungė (Šiuolaikinių menų katedra)

prof. Romualdas Požerskis (Šiuolaikinių menų katedra)

doc. dr. Tomas Pabedinskas (Šiuolaikinių menų katedra)

STUDENTŲ ATSTOVAI:

Ugnė Aleksiejūnaitė (bakalauro studijos)

Mažvydas Maziliauskas (bakalauro studijos)

Milda Rutkauskaitė (doktorantūros studijos)

SOCIALINIS PARTNERIS:

Gintaras Česonis (Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius valdybos pirmininkas)