Erasmus+ studijos

Nuo 1999 m. universitetas dalyvauja „Socrates / Erasmus“ (nuo 2008 m. – „LLP / Erasmus“; nuo 2014 m. – Erasmus+) programoje. Jos dėka studentai stiprina užsienio kalbų įgūdžius, gilina savo studijų krypties žinias, susipažįsta su Europos šalių patirtimis jų studijuojamų disciplinų srityje, artimiau susipažįsta su kitomis kultūromis.

Pagal šią programą studentai gali vykti studijuoti  į užsienio universitetą su kuriuo MF yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį. Studijos pagal Erasmus užsienio universitete yra nemokamos, studentams skiriama stipendija. Grįžus po Erasmus+ studijų, užsienio universitete išklausyti studijų dalykai yra užskaitomi MF.

Erasmus+ tai:

 • naujos pažintys;
 • didesnės karjeros galimybės užsienyje ir Lietuvoje;
 • užsienio kalbos tobulinimas;
 • kritinis mąstymas ir kūrybiškumas;
 • savarankiškumas ir naujų dalykų atradimas;
 • įsimintinas laikotarpis studijų VDU MF metu!

Erasmus+ stipendijų konkursai Vytauto Didžiojo universitete organizuojami du kartus per metus. Stipendiją gali gauti tik gerai besimokantys ir akademinių skolų neturintys studentai. Plačiau apie Erasmus + studijas.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai;
 • visų pakopų pirmo kurso studentams: pirmo semestro mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento dalyvavimas tarptautiniuose akademiniuose projektuose, stažuotėse, visuomeninėje veikloje užsienyje ir Lietuvoje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

 

Daugiau apie Erasmus+ studijas.

Daugiau informacijos teiraukitės:

 • Menų fakulteto prodekanėRūta Mažeikienė
 • Adresas Muitinės g. 7-103, Kaunas
 • Telefonas(8 37) 327 819
 • El. paštas ruta.mazeikiene@vdu.lt