Tarptautiniai ryšiai

Menų fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su geriausiais Europos universitetais, skatina studentų, dėstytojų, neakademinių darbuotojų tarptautiškumą ir siūlo sudalyvauti šiose mainų programose:

Erasmus +

Dvišaliai mainai

Bendradarbiaudamas su Centrinio Lankašyro universitetu (University of Central Lancashire, UCLAN, Didžioji Britanija) Menų fakultetas drauge vykdo dvi Menų bakalauro studijų programas: Muzikos produkcija (Music production) ir Mados dizainas (Fashion Design)

Menų fakulteto studentai vyksta studijuoti ar atlikti studijų praktiką į įvairias pasaulio valstybes – Latviją, Estiją, Lenkiją, Suomiją, Švediją, Norvegiją, Daniją, Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją, Portugaliją, Turkiją, Didžiąją Britaniją, Pietų Korėją, Japoniją ir kt.

Taip pat kiekvienais metais auga studentų skaičius, atvykstančių studijuoti Menų fakultete dalinėms studijos pagal Erasmus+ ir dvišalių mainų programas.

Fakulteto dėstytojai aktyviai veikia tarptautinėje mokslo erdvėje: skaito paskaitas įvairiuose Europos universitetuose, vyksta į mokslo stažuotes, nuolat dalyvauja tarptautinėse konferencijose.