Programų komitetai

Vytauto Didžiono universiteto Menų fakuleto studijų programų komitetai:

MENŲ ISTORIJOS, KRITIKOS IR MEDIJŲ  BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkė doc. dr. Rūta Mažeikienė (Menų fakulteto prodekanė)

prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė)

doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedros vedėja)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

dr. Jolita Butkevičienė (Menotyros katedros lektorė)

doc. dr. Vaidas Petrulis (KTU ASI)

dr. Virginija Vitkienė („Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ vadovė)

Austėja Rasčiūtė (VDU Menų istorijos, kritikos ir medijų  bakalauro programos 3 kurso studentė)

 

NAUJŲJŲ MEDIJŲ MENO  BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkas – prof. dr. Rimantas Plungė (Šiuolaikinių menų katedros profesorius)

doc. dr. Tomas Pabedinskas (Šiuolaikinių menų katedros vedėjas)

prof. Romualdas Požerskis (Šiuolaikinių menų katedros profesorius)

lekt. Augustinas Balaišis (Šiuolaikinių menų katedros lektorius)

Arvydas Žalpys (LDS galerijos „Meno parkas“ direktorius)

Tautvydas Nagorskas (VDU Naujųjų medijų meno  bakalauro programos 3 kurso studentas)

 

KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ  BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkė – doc. dr. Jūratė Tutlytė (Menotyros katedros docentė)

prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė)

doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedros vedėja)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedros docentė)

doc. dr. Rūta Mažeikienė (Menų fakulteto prodekanė)

Rytis Zemkauskas (VŠĮ „Alchemijos projektai“ vadovas)

Tautvydas Gaižauskas (VDU Kūrybinių industrijų  bakalauro programos 4 kurso studentas)

 

MUSIC PRODUCTION (MUZIKOS PRODUKCIJOS)  BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkas – prof. dr. Titas Petrikis (Šiuolaikinių menų katedros profesorius)

doc. dr. Tomas Pabedinskas (Šiuolaikinių menų katedros vedėjas)

prof. dr. Rimantas Plungė (Šiuolaikinių menų katedros profesorius)

lekt. Augustinas Balaišis (Šiuolaikinių menų katedros lektorius)

Dalius Nomicas (UAB „Midiaudio“ direktorius)

Safija Larbi (VDU Music production (Muzikos produkcijos) bakalauro programos 3 kurso studentė)

  

TEATROLOGIJOS IR SCENOS MENŲ VADYBOS MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkas ─ doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė)

doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedros docentė)

Egidijus Stancikas (Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius)

Jurga Knyvienė (Kauno miesto kamerinio teatro direktorė)

dr. Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė (Teatrologijos katedros lektorė, programos absolventė)

Kotryna Demiančukaitė (VDU Teatrologijos ir scenos menų vadybos magistrantūros programos 2 kurso magistrantė)

 

KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkė – doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedros docentė)

doc. dr. Jūratė Tutlytė (Menotyros katedros docentė)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

prof. Gintautas Mažeikis (Politikos ir diplomatijos mokslų fakulteto Socialinės ir politinės teorijos katedros vedėjas)

Mantvidas Žalėnas (UAB „CINEMAADS“ direktorius)

dr. Daiva Citvarienė (Menotyros katedros lektorė)

Monika Grundhauser (VDU Kūrybinių industrijų magistrantūros programos 2 kurso magistrantė)

 

KULTŪROS PAVELDO IR TURIZMO MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkė ─ doc. dr. Raimonda Simanaitienė (Menotyros katedros docentė)

prof. dr. Vytautas Levandauskas (Menotyros katedros profesorius)

doc. dr. Aušra Vasiliauskienė (Menotyros katedros docentė)

dr. Viltė Migonytė Petrulienė (Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 kuratorė)

Jurgita Ilčiukaitė (VDU Kultūros paveldo ir turizmo magistrantūros programos 1 kurso magistrantė)

 

MENO KURATORYSTĖS MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkė ─ doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedros vedėja)

prof. dr. Rasutė Žukienė (Menotyros katedros profesorė)

dr. Daiva Citvarienė (Menotyros katedros lektorė)

Arvydas Žalpys (LDS galerijos „Meno parkas“ direktorius)

Sibilė Plančiūnaitė (VDU meno kuratorystės magistrantūros programos 1 kurso magistrantė).