Programų komitetai

Vytauto Didžiono universiteto Menų fakuleto studijų programų komitetai:

MENŲ ISTORIJOS, KRITIKOS IR MEDIJŲ BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkė ─ doc. dr. Rūta Mažeikienė (Menų fakulteto prodekanė)

prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė)

doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedros vedėja)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

dr. Jolita Butkevičienė (Menotyros katedros lektorė)

doc. dr. Vaidas Petrulis (KTU ASI)

dr. Virginija Vitkienė („Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ vadovė)

Austėja Rasčiūtė (VDU Menų istorijos, kritikos ir medijų bakalauro programos 4 kurso studentė)

 

NAUJŲJŲ MEDIJŲ MENO BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkas – prof. dr. Rimantas Plungė (Šiuolaikinių menų katedros profesorius)

doc. dr. Tomas Pabedinskas (Šiuolaikinių menų katedros vedėjas)

prof. Romualdas Požerskis (Šiuolaikinių menų katedros profesorius)

lekt. Augustinas Balaišis (Šiuolaikinių menų katedros lektorius)

Arvydas Žalpys (LDS galerijos „Meno parkas“ direktorius)

Tautvydas Nagorskas (VDU Naujųjų medijų meno bakalauro programos 3 kurso studentas)

 

KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkas – lekt. Augustinas Balaišis (Šiuolaikinių menų katedros lektorius)

prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė)

dr. Jolita Butkevičienė (Menotyros katedros vedėja)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedros docentė)

doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedros docentė)

doc. dr. Rūta Mažeikienė (Menų fakulteto prodekanė)

Mantvidas Žalėnas (UAB „CINEMAADS“ direktorius)

Greta Praninskaitė (VDU Kūrybinių industrijų bakalauro programos 3 kurso studentė)

 

MUSIC PRODUCTION (MUZIKOS PRODUKCIJOS) BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkas – prof. dr. Titas Petrikis (Šiuolaikinių menų katedros profesorius)

doc. dr. Tomas Pabedinskas (Šiuolaikinių menų katedros vedėjas)

prof. dr. Rimantas Plungė (Šiuolaikinių menų katedros profesorius)

lekt. Augustinas Balaišis (Šiuolaikinių menų katedros lektorius)

Dalius Nomicas (UAB „Midiaudio“ direktorius)

Jonas Matusevičius (VDU Music production (Muzikos produkcijos) bakalauro programos 3 kurso studentas)

TEATROLOGIJOS IR SCENOS MENŲ VADYBOS MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkas ─ doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas) prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė) doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedros docentė)

doc. dr. Rūta Mažeikienė (Menų fakulteto prodekanė) dr. Egidijus Stancikas (Kauno Valstybinio Dramos teatro direktorius) Jurga Knyvienė (Kauno miesto kamerinio teatro direktorė)

dr. Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė (Teatrologijos katedros lektorė, programos absolventė)

Prof. Stephen Elliot Wilmer („Trinity College Dublin“ Menų fakulteto profesorius emeritas, Airija)

Ernestas Zubavičius (VDU Teatrologijos ir scenos menų vadybos magistrantūros programos 1 kurso magistrantas)

 

KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkė – doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedros docentė)

doc. dr. Jūratė Tutlytė (Menotyros katedros docentė)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

prof. Gintautas Mažeikis (Politikos ir diplomatijos mokslų fakulteto Socialinės ir politinės teorijos katedros vedėjas)

Gintarė Masteikaitė (Įmonės „Lietuvos šokio informacijos centras“ vadovė, Festivalio „Contempo“ vadovė)

Gytis Dovydaitis (Menų fakulteto doktorantas, programos absolventas)

Mika Ritalahti (Kino kompanijos „Silva Mysterium“ vadovas, kino prodiuseris, Suomija)

Joana Giedraitytė (VDU Kūrybinių industrijų magistrantūros programos 1 kurso magistrantė)

 

KULTŪROS PAVELDO IR TURIZMO MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkė ─ prof. dr. Raimonda Simanaitienė (Menotyros katedros docentė)

prof. dr. Vytautas Levandauskas (Menotyros katedros profesorius)

doc. dr. Aušra Vasiliauskienė (Menotyros katedros docentė)

doc. dr. Vytenis Almonaitis (VDU Istorijos katedros docentas)

dr. Viltė Migonytė Petrulienė (Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 kuratorė)

Jurgita Ilčiukaitė (VDU Kultūros paveldo ir turizmo magistrantūros programos 1 kurso magistrantė)

 

MENO KURATORYSTĖS MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkė ─ doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedros vedėja)

prof. dr. Rasutė Žukienė (Menotyros katedros profesorė)

dr. Daiva Price (Menotyros katedros lektorė)

Arvydas Žalpys (LDS galerijos „Meno parkas“ direktorius)

Sibilė Plančiūnaitė (VDU Meno kuratorystės magistrantūros programos 1 kurso magistrantė).