Programų komitetai

Vytauto Didžiono universiteto Menų fakuleto studijų programų komitetai:

MENŲ ISTORIJOS, KRITIKOS IR MEDIJŲ  BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkė ─ doc. dr. Rūta Mažeikienė (Menų fakulteto prodekanė)

prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė)

doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedros vedėja)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

dr. Jolita Butkevičienė (Menotyros katedros lektorė)

doc. dr. Vaidas Petrulis (KTU ASI)

dr. Virginija Vitkienė („Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ vadovė)

Ernestas Zubavičius (VDU pagrindinių studijų studentas) 

NAUJŲJŲ MEDIJŲ MENO  BAKALAURO PROGRAMOS 

Pirmininkas – prof. dr. Rimantas Plungė (Šiuolaikinių menų katedros profesorius) 

doc. dr. Tomas Pabedinskas (fotomenininkas, Šiuolaikinių menų katedros vedėjas) 

prof. Romualdas Požerskis (Šiuolaikinių menų katedros profesorius) 

Arvydas Žalpys (LDS galerijos „Meno parkas“ direktorius) 

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros docentas) 

Andrėja Taranda (VDU pagrindinių studijų studentė)

KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ  BAKALAURO PROGRAMOS

Pirmininkė – doc. dr. Jūratė Tutlytė (Menotyros katedros docentė)

prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė)

doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedros vedėja)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedros docentė)

doc. dr. Rūta Mažeikienė (Menų fakulteto prodekanė)

Rytis Zemkauskas (VŠĮ „Alchemijos projektai“ vadovas)

Germantė Lovčikaitė (VDU pagrindinių studijų studentė)

Tautvydas Gaižauskas (VDU pagrindinių studijų studentas)

MUSIC PRODUCTION (MUZIKOS PRODUKCIJOS)  BAKALAURO PROGRAMOS 

Pirmininkas – prof. dr. Titas Petrikis (Šiuolaikinių menų katedros profesorius) 

doc. dr. Tomas Pabedinskas (Šiuolaikinių menų katedros vedėjas) 

prof. dr.  Rimantas Plungė (Šiuolaikinių menų katedros profesorius) 

Augustinas Balaišis (Šiuolaikinių menų katedros asistentas)  

Dalius Nomicas (UAB „Midiaudio“ direktorius) 

Safija Larbi (VDU pagrindinių studijų studentė)  

TEATROLOGIJOS IR SCENOS MENŲ VADYBOS MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkas ─ doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakulteto dekanė)

doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedros docentė)

Egidijus Stancikas (Kauno Valstybinio Dramos teatro direktorius)

Jurga Knyvienė (Kauno miesto kamerinio teatro direktorė)

Dr. Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė (Teatrologijos katedros lektorė, programos absolventė)

Kotryna Demiančukaitė (VDU magistrantė)

KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkė – doc. dr. Ina Pukelytė (Teatrologijos katedros docentė)

doc. dr. Jūratė Tutlytė (Menotyros katedros docentė)

doc. dr. Edgaras Klivis (Teatrologijos katedros vedėjas)

prof. Gintautas Mažeikis (Politikos ir diplomatijos mokslų fakulteto Socialinės ir politinės teorijos katedros vedėjas)

Mantvidas Žalėnas (UAB „CINEMAADS“ direktorius)

dr. Daiva Citvarienė (Menotyros katedros lektorė)

Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė (VDU magistrantė)

Kipras Marcalis (VDU magistrantas)

KULTŪROS PAVELDO IR TURIZMO MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkė ─ doc. dr. Raimonda Simanaitienė (Menotyros katedros docentė)

prof. dr. Vytautas Levandauskas (Menotyros katedros profesorius)

doc. dr. Aušra Vasiliauskienė (Menotyros katedros docentė)

Evelina Karalevičienė (Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė)

Tadas Karanauskas (VDU magistrantas) 

MENO KURATORYSTĖS MAGISTRANTŪROS PROGRAMOS

Pirmininkė ─ doc. dr. Linara Dovydaitytė (Menotyros katedros vedėja)

prof. dr. Rasutė Žukienė (Menotyros katedros profesorė)

dr. Daiva Citvarienė (Menotyros katedros lektorė)

Arvydas Žalpys (LDS galerijos „Meno parkas“ direktorius)

Milda Gineikaitė (VDU magistrantė).