Leidiniai

PĖDSAKAI MOLYJE

Raimonda Simanaitienė

Leidykla: Architekto Gedimino Baravyko fondas, Išleidimo metai: 2020


Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888–1932

Lina Preišegalavičienė

Leidykla: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Išleidimo metai: 2018


Monografijoje nagrinėjama mūsų krašte gerai žinomo architekto, dailininko, pedagogo, „tautinio stiliaus“ ir moderniosios architektūros pradininko bei propaguotojo Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba. Žinomo menininko kūrybinis laikotarpis trumpas, trukęs vos daugiau nei dešimtmetį, bet įspūdingai ryškus. Vienas iš išskirtinių V. Dubeneckio kūrybinės biografijos bruožų, kad, būdamas nelietuvis, jis tapo pirmuoju „tautinio stiliaus“ ieškotoju Nepriklausomoje Lietuvoje. Rusų kilmės menininkas, gyvenęs ir dirbęs Kaune 1919–1932 m., paliko Lietuvai solidų kūrybinį palikimą. Brandžiausias architekto kūrinys – Vytauto Didžiojo muziejaus pastatas Kaune (šiuo metu – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir Vytauto Didžiojo karo muziejus) tapo Lietuvos valstybingumo ikona, o pasiūlyta „tautinio stiliaus“ formuluotė daugeliu aspektų virto šiuolaikiniu kolektyviniu Lietuvos gyventojų skoniu. V. Dubeneckio asmenybės, gyvenimo ir kūrybinio palikimo gerbimas yra fenomenalus reiškinys, nes prasidėjo iš karto po menininko mirties 1932 m. ir vyko nepriklausomai nuo besikeičiančios kultūrinės-politinės situacijos. Paradoksalu, kad iki šiol neturėjome monografijos, nagrinėjančios visų gerbiamos asmenybės gyvenimą ir kūrybą. Vienoje vietoje sukaupta žinoma ir nežinoma istorinė medžiaga daugelį paskatins iš naujo pergalvoti iki šiol nusistovėjusias Lietuvos architektūros ir dailės istorijos žinias. Knyga skirta menotyrininkams, kultūrologams, architektams, dailės studijų studentams ir plačiajai visuomenei besidominčiai Nepriklausomos Lietuvos nacionaline kultūra.

KAUNO ŠV. JURGIO KANKINIO PRANCIŠKONŲ OBSERVANTŲ KONVENTAS. PRAEITIES VIZIJA

Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė

Leidykla: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija, Išleidimo metai: 2018


ARCHITEKTŪRINIAI PASIVAIKŠČIOJIMAI IR PAVELDOSAUGOS AKTUALIJOS: SKIRIAMA NIJOLEI LUKŠIONYTEI

Aušrinė Cemnolonskė (sudarytoja)

Leidykla: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Išleidimo metai: 2017


Tikrasis modernizmas: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus istoriniam interjerui – 80 metų / True Modernism: The 80 Years of the Historical Interior of M. K. Čiurlionis National Museum of Art

Lina Preišegalavičienė

Leidykla: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Išleidimo metai: 2016


Jubiliejiniame leidinyje aptariamas vienas ryškiausių Lietuvos tarpukario modernizmo atvejų. Knygoje pateikta nauja, iki šiol neskelbta, istorinė ir menotyrinė medžiaga, iliustruota dokumentinėmis fotografijomis iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir kitų Lietuvos valstybės archyvų fondų, papildyta šiandieniniais ką tik baigtų renovuoti muziejinių erdvių vaizdais. Knyga skirta istorikams, menotyrininkams, turistams, architektams, muziejininkams, studentams bei visiems, kurie domisi Lietuvos architektūros ir dizaino istorija.

This anniversary edition discusses one of the most prominent cases of the Lithuanian interwar Modernism. The book presents new and previously unpublished historical and art research materials illustrated with documentary photos from the M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Vytautas the Great War Museum and other Lithuanian archives supplemented with contemporary views of the recently renovated museum spaces. This book is aimed at historians, art researchers, tourists, architects, museum curators, students and essentially at anyone else interested in the history of Lithuanian architecture and design.

Peradresuota

Rasa Andriušytė-Žukienė

Leidykla: VšĮ "Lewben Art Foundation", Išleidimo metai: 2016


Lietuvos tarpukario interjerai 1918-1940

Lina Preišegalavičienė

Leidykla: Vox Altera, Išleidimo metai: 2016


Monografijoje “Lietuvos tarpukario interjerai 1918-1940” aptariama tarpukario laikotarpiu gyvavusios estetinės sampratos įvairovė ir kilmė. Pirmąsyk kompleksiškai analizuojamos šiandien primirštos Lietuvos visuomeninių ir gyvenamųjų interjerų meninės (estetinės) savybės siekant praplėsti šiandien Lietuvoje vyraujančią vidaus patalpų interjero formavimo(-si) sampratą, stengiantis žmogaus aplinką suvokti ne vien tik kaip architektūros objektą, bet ir kaip Lietuvos gyventojų kolektyvinės kultūros ir kolektyvio tapatumo sudėtinę dalį.

KAUNO BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO MENINĖ SAVASTIS

Aušra Vasiliauskienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Išleidimo metai: 2016


ART OF IDENTITY AND MEMORY: TOWARD A CULTURAL HISTORY OF THE TWO WORLD WARS IN LITHUANIA

Giedrė Jankevičiūtė, Rasa Žukienė (sudarytojos)

Leidykla: Academic Studies Press, Išleidimo metai: 2016


Veidai iš būtojo laiko. Kunigaikščių Oginskių dailės kolekcija

Sudarytojai: Osvaldas Daugelis, Aušra Vasiliauskienė

Išleidimo metai: 2015


Oginskiai – žymūs praeities kultūros ir meno puoselėtojai, dailės kolekcionieriai ir mecenatai. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugoma didžiausia Oginskių giminės dailės kolekcijos dalis, atvežta iš Plungės dvaro 1925 m. Didelę kolekcijos dalį sudaro Oginskių giminės portretai, įvairūs XVII-XIX a. meno kūriniai, sukurti Lietuvos, Lenkijos ir Vakarų Europos meistrų. 2015 m., minint Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejų, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje surengta paroda Veidai iš būtojo laiko, kurioje ši kolekcija pirmą kartą plačiai pristatyta visuomenei. Tos pačios sukakties proga publikuojamas ir katalogas, kuriame pateikti visi muziejuje esantys ir iki šiol identifikuoti Oginskių kolekcijos eksponatai.

Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos

Redaktoriai: prof. dr. Gintautas Mažeikis, prof. dr. Kristina Juraitė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas | Versus Aureus, Išleidimo metai: 2015


Ši monografija  – kolektyvinio bendradarbiavimo rezultatas, apibendrinantis trejus metus trukusių mokslo tyrimų teorinius ir empirinius rezultatus. 2012–2015 m. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų ir tyrėjų komanda įgyvendino projektą „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“ (Nr. VP1- 3.1-ŠMM-08-K-01-017), kuriam paramą skyrė Europos socialinis fondas. Projekto tikslas  – ištirti kultūros institucijų (muziejų, galerijų, teatrų) komunikacines praktikas ir kompetencijas (vidinės ir išorinės komunikacijos priemones, internetinių medijų komunikaciją) ir numatyti būdus, efektyvinančius tokių institucijų veiklą, pritaikant geriausias Lietuvos ir užsienio kūrybinių industrijų komunikacines praktikas ir išnaudojant naujųjų medijų galimybes.

Parsisiųsti

Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir atradimai

Jolita Butkevičienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2014


Kelionė į Ramybės kalną. Pažaislio kamaldulių vienuolyno dailės ikonologija

Laima Šinkūnaitė

Leidykla: Versus Aureus, Išleidimo metai: 2014


Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis

Edgaras Klivis, Rasa Vasinauskaitė, Jurgita Staniškytė, Martynas Petrikas

Leidykla: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Išleidimo metai: 2014


MENAS IR PUBLIKA

Linara Dovydaitytė, Julija Fomina (sudarytojos)

Leidykla: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Išleidimo metai: 2014


Žmogus Lietuvos fotografijoje : požiūrių kaita XX ir XXI a. sandūroje.

Tomas Pabedinskas.

Leidykla: Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, Išleidimo metai: 2012


Mažasis Alfonsas

Romualdas Požerskis

Leidykla: Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, Išleidimo metai: 2012


Subkultūra

Tomas Pabedinskas, Rasa Pranskevičiūtė

Leidykla: Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, Išleidimo metai: 2012


Lietuvos mūro istorija

Vytautas Levandauskas

Leidykla: Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Išleidimo metai: 2012


Monografijoje nagrinėjama Lietuvos mūro architektūros statybos technikos istorija nuo seniausių laikų iki Pirmojo pasaulinio karo. Medžiagų ir konstrukcijų specifiniai bruožai aprašyti atskirais istoriniais-stilistiniais laikotarpiais. Įvertintos mūro ir medžio konstrukcijų sąsajos, plytų rišimo būdai, arkų, skliautų ir kupolų savitumai. Atskirus skyrius sudaro keraminių plytų ir rišamosios medžiagos (kalkių) gamybos technologijos raidos tyrimai. Plytų formatų ir skiedinio sudėties chronologiniai pokyčiai nustatyti pasitelkus autoriaus sukurtus originalius metodus. Analizuojama natūralaus mūro medžiagiškumo raiška pastatų eksterjero ir interjero puošyboje.

(UN)BLOCKED MEMORY: WRITING ART HISTORY IN BALTIC COUNTRIES

Linara Dovydaitytė (sudarytoja)

Leidykla: Eesti Kunstiteadlaste Ühing, Išleidimo metai: 2012


Twórcze społeczności (Creative Communities)

Zofia Dworakowska, Joanna Kubicka (sudarytojos)

Leidykla: Varšuvos universitetas, Išleidimo metai: 2012


Parsisiųsti

Teatrologiniai eskizai

Leidykla: Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla


Tęstinis recenzuojamas mokslo žurnalas