Erasmus+ praktika

Erasmus studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje. Erasmus praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Praktikos laikotarpis – 3 mėnesiai. Tai sudaro ne mažiau nei 400 darbo valandų (15 ECTS kreditų; 40 val. atitinka 1,5 ECTS kredito) ir ne daugiau nei 480 darbo valandų (18 ECTS kreditų).

Erasmus+ praktikų konkursai Vytauto Didžiojo universitete organizuojami keletą kartų per metus. Paramą gali gauti tik gerai besimokantys ir akademinių skolų neturintys studentai. Plačiau apie Erasmus +praktiką.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • studentams, kurie turi priimančios įmonės / organizacijos sutikimą juos priimti Erasmus+ praktikai.

Atrankos kriterijai:

 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai.

DAUGIAU INFORMACIJOS TEIRAUKITĖS:

 • Menų fakulteto prodekanėRūta Mažeikienė
 • Adresas Muitinės g. 7-103, Kaunas
 • Telefonas(8 37) 327 819
 • El. paštas ruta.mazeikiene@vdu.lt