Projektai

COST Action CA18136 “The European Forum for Advanced Practices” (EFAP).

Tarptautinis Erasmus+ projektas „DeuS“. Daugiau >

„Branduolinės erdvės: atominio kultūros paveldo bendruomenės, materialumai ir vietovės (NuSPACES)“, Nr. S-JPIKP-21-1. Daugiau >

„Kauno bernardinių istorija ir menas” (Nr. S-LIP-20-17). Daugiau >

„Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“ (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232). Daugiau >

„Lietuva karuose: kultūra, tapatybė, egzilis“
Projekto tikslas – Lietuvoje sukurti solidžią tarpdalykinę, tarpnacionalinę ir daugiakalbę platformą meninės kultūros studijoms karinių bei ideologinių Europos konfliktų kontekste. Daugiau >

„Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“[VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-017]. Daugiau >

„Nematomos bendruomenės: bendruomenių menų atvejai“ [MIP-094/2013]
Projekto tikslas – ištirti bendruomeninių menų raidą, aktualumą, socialinį poveikį, sąlygas ir kontekstą Lietuvoje XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje bei inicijuoti naujus projektus, didinančius kultūros prieinamumą meno lauko užribyje esančiose bendruomenėse. Daugiau >

Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje.
Projektas „Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX amžiuje“
.

Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės studijų programos „Skaitmeninis menas/medijų menas” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių [VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-017]. Daugiau>

Lietuvos mokslų tarybos projektas „Archimedė“- Kauno miesto medinės architektūros duomenų bazė“ – skaitmeninio topografinio katalogo, kuriame bus sukaupta vizualinė, dokumentinė ir analitinė medžiaga apie medinius Kauno miesto pastatus, kūrimas. Daugiau >

Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms. Daugiau >

Leonardo da Vinci projektas: LOCALISE – study trip as model of research, education and practice in vocational training in culture animation and community work 2010-2012.

BPD projektas: Kūrybinių industrijų skatinimas keliant meno tyrėjų mokslines ir praktines kompetencijas magistrantūros studijose 2006-2008. Daugiau >

Leonardo da Vinci projektas: ANIMATOR: praktinio kultūros animacijos mokymo ir perkvalifikavimo programa 2006-2008. Daugiau >

Leonardo da Vinci projektas: ANIMUS: kultūros animacijos mokymo ir lavinimo tinklas 2001-2004. Daugiau >

Nordplus Neighbour projektas: Baltic-Nordic-NW Russia Network in Theatre Studies and Education (Pabaltijo-Šiaurės šalių-Šiaurės Vakarų Rusijos teatrologijos ir teatro mokymo tinklas).