Dvišalių mainų studijos

VDU, siekdamas paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su užsienio universitetais partneriais, nuo 2009 m. rudens semestro įsteigė VDU Mainų programų stipendiją studentams, vykstantiems pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis. Šios stipendijos tikslas – skatinti studentus vykti į užsienį tam, kad galėtų pagilinti savo studijų krypties žinias, surinkti papildomos informacijos atliekamiems moksliniams darbams ar tyrimams, bendrauti su kitų šalių, kultūrų žmonėmis, o vėliau – įgytas žinias pritaikyti praktikoje.

Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs daugiau nei 200 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais iš 42 pasaulio valstybių. Šalių ir universitetų sąrašas, į kuriuos galima vykti studijų mainams, skelbiamas kiekvienos VDU dvišalių mainų studijų atrankos metu.

Dvišalių mainų stipendijų konkursai Vytauto Didžiojo universitete organizuojami du kartus per metus. Mainų programos stipendiją gali gauti tik gerai besimokantys ir akademinių skolų neturintys studentai. Plačiau apie galimybę gauti VDU mainų programų stipendiją.

Atrankos kriterijai

  • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
  • studento motyvacija;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

DAUGIAU INFORMACIJOS TEIRAUKITĖS:

  • Menų fakulteto prodekanėRūta Mažeikienė
  • Adresas Muitinės g. 7-103, Kaunas
  • Telefonas(8 37) 327 819
  • El. paštas ruta.mazeikiene@vdu.lt