Gretutinės studijos

Vytauto Didžiojo universitete studentai, be savo specialybės studijų, gali nemokamai rinktis ir kitos studijų programos gretutines studijas, kurių metu papildomai studijuojami specialybiniai kitos studijų programos dalykai. Pabaigus gretutines įteikiamas pažymėjimas, išplečiantis studento kompetenciją ir įsidarbinimo galimybes. Gretutinės studijos Vytauto Didžiojo universitete vykdomos nuo pat universiteto atkūrimo pradžios, tačiau tik įgyvendinant aukštojo mokslo reformą sudarytos sąlygos lanksčiau organizuoti studijas.

 
Kodėl verta rinktis gretutines studijas?
・Studijos yra nemokamos
・Įgysite platesnį išsilavinimą – baigę studijas tapsite dviejų sričių specialistu
・Praplėsite savo įsidarbinimo galimybes, nes su įvairesniu ir didesniu kompetencijų „bagažu“ gebėsite geriau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių
・Galėsite iškart stoti į gretutinių studijų krypties magistrantūrą – Jums nereikės studijuoti išlyginamųjų dalykų

Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą VDU studentai gali jau nuo pirmojo semestro, pasirinkdami Menų fakulteto siūlomą Menų istorijos, kritikos ir medijų,  Naujųjų medijų meno arba Kūrybinių industrijų studijų programą.

Stojantieji į gretutines Naujųjų medijų meno programos studijas motyvacinį laišką ir savo kūrybinį aplanką (portfolio) laisva forma privalo atsiųsti ne vėliau kaip iki registracijos į kito semestro studijų dalykus pradžios el. paštu matas.gineika@vdu.lt

Gretutinių studijų programos organizuojamos vadovaujantis rektoriaus patvirtinta Gretutinių studijų organizavimo tvarka.

Prašymą studijuoti gretutinių studijų programoje studentas teikia fakulteto ar akademijos, kuriame studijuoja, vadovui, ne vėliau kaip iki registracijos į kito semestro studijų dalykus pradžios.

Jei pateikiami piešiniai, fotografijos, kompiuterinė grafika ir pan., portfolio apimtis neribojama. Jei pateikiami video darbai, muzika, animacija ir pan., bendra visų darbų trukmė neturi viršyti 20 min.