Fakultetas

 

Meno tyrimai ir studijos Vytauto Didžiojo universitete pradėti vos atkūrus universitetą – 1989 m. Menų fakultetas oficialiai įsteigtas 1991 m., kaip pirmas vakarietiško integruoto menotyros studijų, praktikos ir tyrimų modelio centras Lietuvoje, ruošiantis aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Pirmieji menotyros bakalauro kvalifikaciniai laipsniai Menų fakulteto studentams įteikti 1993 m., o pirmieji magistro diplomai – 1996 m.

Menų fakulteto strateginis tikslas – tapti tarptautiniu meno studijų, tyrimų ir sklaidos centru, apjungiančiu daugialypius teorinius ir praktinius kūrybinių praktikų aspektus. Šis fakulteto siekis įtvirtintas 2015 ir 2018 metų MOSTA koordinuotų tarptautinių Lietuvos mokslinės veiklos palyginamųjų tyrimų išvadose, kuriose fakulteto menotyrininkai įvardyti kaip tarptautinio humanitarinio mokslo lauko lyderiai. Abiejuose tyrimuose Menų fakulteto menotyrininkų darbo rezultatai buvo įvertinti aukščiausiais balais Lietuvos menotyros mokslo kryptyje, o fakultetas įvertintas kaip „stiprus tarptautinis veikėjas “. Užsienio ekspertų nuomone, Menų fakultetas “vykdo aukšto lygio, išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus“, „teigiamai veikia visuomenės plėtrą” ir yra “vertinamas partneris ne tik akademinėje bendruomenėje, bet ir už jos ribų“.

Menų fakultetas po savo stogu apjungia tris studijų sritis – humanitarinius, socialinius mokslus ir menus bei skatina jų tarpusavio sąveikas studijų, tyrimų ir kūrybinių praktikų veiklose. Fakultete vykdomos visų trijų pakopų –bakalauro (keturios studijų programos), magistro (keturios studijų programos) ir menotyros krypties doktorantūros studijos. Menų fakultete veikia trys katedros: MenotyrosTeatrologijos ir Šiuolaikinių menų.

Fakultete taip pat veikia VDU Menų galerija 101, kurioje menininkai ir studentai eksponuoja savo kūrinius, diskutuoja, organizuoja įvairius kultūros ir meno renginius, ir VDU Teatras (Daukanto g. 27), kuriame vyksta profesionalaus teatro spektakliai.

Visose MF studijų programose studijuoja daugiau nei 600 studentų, fakultete dirba daugiau nei 40 dėstytojų bei mokslo darbuotojų. Paskaitas skaito ir studentų darbams vadovauja žymūs Lietuvos mokslininkai, pripažinti kūrėjai, meno kuratoriai: dailėtyrininkės ir kuratorės prof. dr. Laima Šinkūnaitė, prof. dr. Rasutė Žukienė, doc. dr. Linara Dovydaitytė, dr. Daiva Citvarienė, dr. Virginija Vitkienė, architektūros ir paveldo tyrėjai prof. dr. Vytautas Levandauskas, doc. dr. Jūratė Tutlytė, dr. Jolita Butkevičienė, teatrologai prof. dr. Jurgita Staniškytė, doc. dr. Edgaras Klivis, doc. dr. Ina Pukelytė, doc. dr. Rūta Mažeikienė, kinotyrininkas Gediminas Jankauskas, fotografai prof. Romualdas Požerskis ir dr. Tomas Pabedinskas, medijų menininkai doc. dr. Rimantas Plungė, kompozitorius doc. dr. Titas Petrikis, aktoriai doc. Goda Piktytė, dramaturgas Herkus Kunčius, ir kiti. Sukaupta tarptautine patirtimi su Menų fakulteto studentais dalinasi ir vizituojantys profesoriai iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Norvegijos ir k.t.