Apie fakultetą

VDU Menu fakultetas

Meno tyrimai ir studijos Vytauto Didžiojo universitete pradėti vos atkūrus universitetą – 1989 m. Menų fakultetas oficialiai įsteigtas 1991 m., kaip pirmas vakarietiško integruoto menotyros studijų, praktikos ir tyrimų modelio centras Lietuvoje, ruošiantis aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Pirmieji menotyros bakalauro kvalifikaciniai laipsniai Menų fakulteto studentams įteikti 1993 m., o pirmieji magistro diplomai – 1996 m.

Menų fakulteto strateginis tikslas – tapti tarptautiniu meno studijų, tyrimų ir sklaidos centru, apjungiančiu daugialypius teorinius ir praktinius kūrybinių praktikų aspektus. Šis fakulteto siekis įtvirtintas 2015 m. MOSTA koordinuoto tarptautinio Lietuvos mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo išvadose, kuriose fakulteto menotyrininkai įvardyti kaip tarptautinio humanitarinio mokslo lauko lyderiai. Jų darbo rezultatus tarptautiniai ekspertai įvertino aukščiausiu Lietuvos mokslo institucijoms skirtu balu – 4, o Menų fakultetas paskelbtas „stipriu tarptautiniu veikėju“, turinčiu „potencialą per artimiausius 5 – 10 metų pasiekti aukščiausią mokslo kokybės bei įtakos lygį“ ir tapti „aukštai vertinamu partneriu tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose ir tinkluose“.

Menų fakultetas po savo stogu apjungia tris studijų sritis – humanitarinius, socialinius mokslus ir menus bei skatina jų tarpusavio sąveikas studijų, tyrimų ir kūrybinių praktikų veiklose. Fakultete vykdomos visų trijų pakopų –bakalauro (keturios studijų programos), magistro (keturios studijų programos) ir menotyros krypties doktorantūros studijos. Menų fakultete veikia trys katedros: Menotyros, Teatrologijos ir Šiuolaikinių menų.

Visose MF studijų programose studijuoja daugiau nei 600 studentų, fakultete dirba daugiau nei 40 dėstytojų bei mokslo darbuotojų. Paskaitas skaito ir studentų darbams vadovauja žymūs Lietuvos mokslininkai, pripažinti kūrėjai, meno kuratoriai: dailėtyrininkės ir kuratorės prof. dr. Laima Šinkūnaitė, prof. dr. Rasutė Žukienė, doc. dr. Linara Dovydaitytė, dr. Daiva Citvarienė, dr. Virginija Vitkienė, architektūros ir paveldo tyrėjai prof. dr. Vytautas Levandauskas, doc. dr. Jūratė Tutlytė, dr. Jolita Butkevičienė, teatrologai prof. dr. Jurgita Staniškytė, doc. dr. Edgaras Klivis, doc. dr. Ina Pukelytė, doc. dr. Rūta Mažeikienė, doc. dr. Martynas Petrikas, kinotyrininkas Gediminas Jankauskas, fotografai prof. Romualdas Požerskis ir dr. Tomas Pabedinskas, medijų menininkai doc. dr. Rimantas Plungė, kompozitorius Titas Petrikis, aktoriai doc. Goda Piktytė, dramaturgas Herkus Kunčius, ir kiti. Sukaupta tarptautine patirtimi su Menų fakulteto studentais dalinasi ir vizituojantys profesoriai iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Norvegijos ir k.t.