Doktorantūros studijos

Menotyros mokslo kryptis

VDU Menotyros mokslo krypties doktorantūros studijas vykdo nuo 1998 metų. Doktorantūros studijų paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

VDU Menotyros doktorantūra apima dailėtyros, architektūrologijos ir teatrologijos specializacijas. Būsimiems Menotyros doktorantams šiuo metu siūlomos trys tyrimų tematikos: Baltijos regiono, Rytų ir Vidurio Europos dailės ir vizualiosios kultūros tyrimai; Baltijos regiono, Centrinės ir Vidurio Europos architektūros istorijos, dizaino ir paveldo lokalinio tapatumo tyrimai; Baltijos regiono atlikėjų ir medijų menų tyrimai šiuolaikinių kultūros, meno ir medijų teorijų kontekste.

Konkurso sąlygos ir tvarka

Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus

Menotyros mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (iki 2016 m. įstojusiems)

Menotyros mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (nuo 2017 m. įstojusiems)

Menotyros mokslo krypties doktorantūros reglamentas (nuo 2020 m. įstojusiems)

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas bus vykdomas internetu epasirašymas.vdu.lt nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Išsamesnė informacija

  • Menų fakulteto doktorantūros studijų referentė  dr. Miglė Munderzbakaitė
  • Adresas Muitinės g. 7, 102 kab.
  • Telefonas (8 37) 327878
  • El. paštas migle.munderzbakaite@vdu.lt