Nordplus Neighbour projektas

Baltic-Nordic-NW Russia Network in Theatre Studies and Education
(Pabaltijo-Šiaurės šalių-Šiaurės Vakarų Rusijos teatrologijos ir teatro mokymo tinklas)

Projektą koordinuoja: Doc. Dr. Jurgita Staniškytė
VDU Teatrologijos katedra
Laisvės al. 53, LT-44309 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327877
El. paštas: j.staniskyte@mi.vdu.lt
Projekto turinio koordinatorius: Doc. Dr. Edgaras Klivis
El. paštas: e.klivis@mi.vdu.lt
Projekto administratorius: Martynas Petrikas
El. paštas: m.petrikas@mi.vdu.lt
Projekto numeris: 177069/V11
Projektą finansuoja: Šiaurės šalių ministrų taryba
Projekto tipas: Nordplus Neighbour / Norden
Trukmė: 2006 08 01 – 2007 08 01

Projekto aprašymas

Projektas Baltic-Nordic-NW Russia Network in Theatre Studies and Education (Pabaltijo-Šiaurės šalių-Šiaurės Vakarų Rusijos teatrologijos ir teatro mokymo tinklas) skiriamas tarptautiniam tinklui, vienijančiam Baltijos bei Šiaurės šalių teatro studijas bei tyrimus organizuojančias ir atliekančias institucijas, sukurti.

Projekto inicijavimą paskatino faktas, kad Baltijos-Šiaurės šalyse-Šiaurės Vakarų Rusijoje atliekamiems teatro tyrimams ir teatro mokymui (teatro kritika, teorija ir istorija) – kaip atskirai nuo teatro praktikos disciplinai – trūksta artimesnių tarpusavio kontaktų ir glaudesnio bendradarbiavimo.

Pažymėtina, kad teatrologija Baltijos šalyse yra sąlyginai jauna disciplina: sovietmečiu teatrologus rengė Valstybinis teatro meno institutas Maskvoje (GITIS). Lietuvai, Latvijai ir Estijai atgavus nepriklausomybę, teatrologijos katedros buvo įkurtos vietiniuose universitetuose. Naujosios teatrologijos programos buvo sukurtos remiantis atitinkamomis Rusijos mokymo tradicijomis arba Vakarų Europos teatro studijų modeliais, tačiau, nepaisant kultūrinių panašumų bei sąlyginai glaudžių ryšių įvairiose srityje, teatrologijai ypač trūksta intensyvesnio tarpusavio bendradarbiavimo tarp skirtingų Šiaurės ir Baltijos šalių. Pavyzdžiui, daugelyje regione vykdomų teatrologijos programų nėra specialių, kaimynių šalių teatro procesams skirtų kursų.

Taip pat bendradarbiavimo trūkumas regione sumažina galimybę efektyviai ir pilnavertiškai integruoti europietiško lygmens mokymo praktiką. Šiuo metu tarpusavio mainai tarp Baltijos ir Šiaurės šalių bei Šiaurės Vakarų Rusijos yra veikiau reti: regiono teatrologijos srityje veikia tik kelios mobilumo ir mainų sutartys. Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį dalyvavimą jau veikiančiose mainų programose (pvz., Socrates-Erasmus) ir inicijuoti intensyvų daugiaplanį bendradarbiavimo tinklą.

Vienas svarbiausių projekto aspektų yra įkurti aktyvų, oficialų ir ilgalaikį bendradarbiavimo tinklą su akademinėmis Šiaurės Vakarų Rusijos institucijomis (Sankt Peterburgo teatrologijos institucijos). Projekte dalyvaujantys Pabaltijo ir Šiaurės šalių teatrologai privačiai bendradarbiauja su kolegomis iš Šiaurės Vakarų Rusijos, tačiau oficialus akademinis bendradarbiavimas dar nėra užmegztas. Neabejotina, kad, atsižvelgiant Rusijos teatro tradicijų įtakos Pabaltijo ir Šiaurės šalių teatrui, akademinių kontaktų Šiaurės Vakarų Rusijoje reikšmė pasitvirtins. Kita vertus, tarpusavio bendradarbiavimo tinklas paskatins tolimesnį Rusijos teatrologijos modelio įvairėjimą.

Projekto tikslai

Atsižvelgiant dabartinės teatrologijos situacijos ir projekto aprašyme išvardintų poreikių, projekto tikslai yra:
1. patirties ir žinių mainai tarp Baltijos ir Šiaurės šalių teatro tyrimus ir teatrologijos programas vykdančių institucijų;
2. kritinė Baltijos ir Šiaurės šalių teatrologijos programų analizė ir jų kokybės gerinimas;
3. glaudesnis bendradarbiavimas tarp Baltijos ir Šiaurės šalių bei Šiaurės Vakarų Rusijos;
4. Baltijos ir Šiaurės šalių teatrologijos studentų ir dėstytojų mobilumą skatinančios ir aukštojo mokslo kokybę užtikrinančios europietiško lygmens mokymo praktikos integravimas.

Projekto tikslai atitinka mokymo kokybės užtikrinimo prioritetą: sėkmingai įgyvendintas bendradarbiavimo tinklas taps patirties ir idėjų apykaitos vieta bei užtikrins nenutrūkstamą kritinę analizę, įvertinimą, naują požiūrį į teatrologiją, kaip ir nuolatinę teatro studijų bei tyrimų kokybės raidą.

Rezultatai

Projekto rezultatai:
1. aukštojo mokslo institucijų-teatrologijos centrų Baltijos ir Šiaurės šalių bei Šiaurės Vakarų Rusijos regione žemėlapis; išsami juose vykdomų teatrologijos programų duomenų bazė.
2. mokomosios priemonės Šiaurės ir Baltijos šalių dimensijai įdiegti ir palaikyti regiono teatro tyrimuose ir mokyme, pavyzdžiui, pilotinis kursas universitete, dėstytojų kvalifikacijos kėlimo programa, specifinių dalykų programa jau egzistuojančiose institucijų-partnerių teatrologijos programose ir t.t.
3. atvirų susitikimų modelis, įgalinantis projekto dalyvius (asmenis ir institucijas) keistis informacija apie teatrologijos programas ir tyrimus; šis modelis veiks ir projektui pasibaigus, taip užtikrindamas jo rezultatų tęstinumą ir sklaidą.

Projekto rezultatų sklaida bus vykdoma pasitelkus jau veikiančius partnerinių institucijų tinklalapius ir kitas informavimo priemones.

Koordinatorius:

Vytauto Didžiojo universitetas
Menų institutas
Teatrologijos katedra
Dr. Jurgita Staniškytė
El. paštas: j.staniskyte@mi.vdu.lt

Partneriai:

Bergeno universitetas (Norvegija)
Menų fakultetas
Kultūros studijų ir meno istorijos institutas
Teatrologija
Prof. Knut Ove Arntzen
El. paštas: knut.arntzen@ikk.uib.no
Helsinkio universitetas (Suomija)
Meno tyrimų institutas
Teatrologijos katedra
Prof. Pirkko Koski
El. paštas: pirkko.koski@helsinki.fi
Latvijos kultūros akademija (Latvija)
Kultūros teorijos katedra
Prof. Valda Čakare
El. paštas: valda_cakare@lka.edu.lv
Tartu universitetas (Estija)
Filosofijos fakultetas
Literatūros ir tautosakos katedra
Teatrologija ir literatūros teorija
Prof. Luule Epner, Dr. Anneli Saro
El. paštas: luule.epner@ut.ee

anneli.saro@ut.ee

Tylusis partneris:

Sankt Peterburgo teatro akademija (Rusija)
Teatrologijos katedra
Prof. Aleksandr Čepurov
El. paštas: chepurov@TZ14103.spb.edu
www.tart.spb.ru

Projekto veiklos (2006-2007 m.)

1. partnerių susitikimas Helsinkyje (2006 m. spalio 19-22 d.);
2. nustatyta dabartinės teatrologijos ir teatro mokymo situacijos Pabaltijo ir Šiaurės diagnozė;
3. kiekvienam partneriui sudaryta detali veiksmų programa projekto ribose;
4. partnerių susitikimas Taline (2006 m. gruodžio 7 d.);
5. sukurti pirminiai žemėlapio metmenys ir preliminari duomenų bazės versija;
6. partnerių susitikimas Bergene (2007 m. balandžio 26-29 d.);
7. apžvelgtos edukacinių priemonių ir atvirų susitikimų modelių galimybės ir alternatyvos;
8. koordinatorių vizitas Sankt-Peterburge (2007 gegužės 16-20 d.)
9. baigiamasis renginys – partnerių susitikimas Kaune (2007 gegužės 31 – birželio 3 d.).