Menotyros katedra

VDU Menotyros katedra įkurta 1997 metais. Katedros misija – vykdyti Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos architektūros, dailės, fotografijos, šiuolaikinio meno, kultūros industrijų mokslinius tyrimus, įgyvendinti praktinius meno ir kultūros projektus, rengti aukštos kvalifikacijos meno istorikus ir kritikus. Katedros dėstytojai kartu su studentais inicijuoja ir įgyvendina tarptautinius ir nacionalinius mokslo ir studijų projektus, bendradarbiauja su Lietuvos meno institucijomis, valstybinėmis kultūros ir paveldosaugos įstaigomis, plėtoja ryšius su užsienio universitetais ir tyrimų centrais.

Pirmasis katedros vedėjas buvo architektūrologas prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas. 2000-2008 m. katedrai vadovavo dailėtyrininkė prof. Rasutė Žukienė, 2008-2013 – dailėtyrininkė doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė, 2013-2021 – doc.dr. Linara Dovydaitytė. Šiuo metu katedros vedėja yra dr. Jolita Butkevičienė

Menotyros katedra vykdo dvi bakalauro studijų programas – Menų istorija kritika ir medijos  ir  Kūrybinės industrijos (kartu su Teatrologijos katedra), dvi magistrantūros studijų programas – Kultūros paveldas ir turizmas ir Meno kuratorystė bei humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties doktorantūros studijas.

Katedros dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje. Studentai turi galimybę dalyvauti tarptautiniuose ERASMUS+ studijų mainuose ir praktikose. Katedra šiuo metu yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su šiais universitetais: Adomo Mickevičiaus universitetu Poznanėje (Lenkija), Castilla-La Mancha universitetu (Ispanija), Estijos dailės akademija Taline (Estija), Karabuko universitetu (Turkija), Varšuvos universitetu (Lenkija),Latvijos dailės akademija (Latvija), Perudžos universitetu (Italija), Liublianos universitetu (Slovėnija).

Menotyros katedros dėstytojai vykdo fundamentinius ir taikomuosius menotyros mokslo tyrimus. Jų moksliniai interesai yra plėtojami šiuose VDU mokslo klasteriuose: Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimaiBažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene LietuvojeMigracijos ir diasporos tyrimai. Katedros dėstytojai ir doktorantai organizuoja mokslo konferencijas, kuruoja meno parodas ir renginius, dalyvauja viešajame kultūros gyvenime (skaito paskaitas visuomenei, dalyvauja televizijos ir radijo laidose), užsiima ekspertine veikla (priklauso tarptautinių renginių komisijoms ir žiuri, vertina mokslo ir kultūros projektus ministerijų ir kitų institucijų užsakymu). Už aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą katedros darbuotojai yra pelnę prestižinius Vyriausybės, Nacionalinės meno ir kultūros premijos, Savivaldybės ir kt. apdovanojimus.

dr. Jolita Butkevičienė

Katedros vedėja


Profilis

prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas


Profilis

prof. dr. Rasutė Žukienė


Profilis

 

prof. dr. Raimonda Simanaitienė


Profilis

doc. dr. Jūratė Tutlytė


Profilis

doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė


Profilis

doc. dr. Nijolė Taluntytė


Profilis

doc. dr. Vaidas Petrulis


Profilis

dr. Kristina Budrytė-Genevičė


Profilis

doc. dr. Linara Dovydaitytė


Profilis

dr. Daiva Price


Profilis

doc.dr. Aušra Vasiliauskienė


Profilis

Doc. dr. Lina Preišegalavičienė


Profilis

dr. Viltė Migonytė-Petrulienė


Profilis

dr. Rima Valinčiūtė-Varnė


Profilis

Brigita Rėbždaitė

Doktorantė


CV

Brigita.rebzdaite@vdu.lt

Dr. Evaldas Vilkončius


CV

evaldas.vilkoncius@vdu.lt

Milda Rutkauskaitė


Doktorantė

milda.rutkauskaite@vdu.lt

Žygimantas Buržinskas

Doktorantas


 CV

zygimantas.burzinskas@vdu.lt