Menotyros katedra

VDU Menotyros katedra įkurta 1997 metais. Katedros misija – vykdyti Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos architektūros, dailės, fotografijos, šiuolaikinio meno, kultūros industrijų mokslinius tyrimus, įgyvendinti praktinius meno ir kultūros projektus, rengti aukštos kvalifikacijos meno istorikus ir kritikus. Katedros dėstytojai kartu su studentais inicijuoja ir įgyvendina tarptautinius ir nacionalinius mokslo ir studijų projektus, bendradarbiauja su Lietuvos meno institucijomis, valstybinėmis kultūros ir paveldosaugos įstaigomis, plėtoja ryšius su užsienio universitetais ir tyrimų centrais.

Pirmasis katedros vedėjas buvo architektūrologas prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas. 2000-2008 m. katedrai vadovavo dailėtyrininkė prof. Rasutė Žukienė, 2008-2013 – dailėtyrininkė doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė. Šiuo metu katedros vedėja yra doc. dr. Linara Dovydaitytė.

Menotyros katedra vykdo dvi bakalauro studijų programas Menų istorija kritika ir medijos  ir  Kūrybinės industrijos (kartu su Teatrologijos katedra), dvi magistrantūros studijų programas Kultūros paveldas ir turizmas ir Meno kuratorystė bei humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties doktorantūros studijas.

Katedros dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje. Studentai turi galimybę dalyvauti tarptautiniuose ERASMUS+ studijų mainuose ir praktikose. Katedra šiuo metu yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su šiais universitetais: Adomo Mickevičiaus universitetu Poznanėje (Lenkija), Castilla-La Mancha universitetu (Ispanija), Estijos dailės akademija Taline (Estija), Karabuko universitetu (Turkija), Varšuvos universitetu (Lenkija),Latvijos dailės akademija (Latvija), Perudžos universitetu (Italija), Liublianos universitetu (Slovėnija).

Menotyros katedros dėstytojai vykdo fundamentinius ir taikomuosius menotyros mokslo tyrimus. Jų moksliniai interesai yra plėtojami šiuose VDU mokslo klasteriuose: Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimaiBažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene LietuvojeMigracijos ir diasporos tyrimai. Katedros dėstytojai ir doktorantai organizuoja mokslo konferencijas, kuruoja meno parodas ir renginius, dalyvauja viešajame kultūros gyvenime (skaito paskaitas visuomenei, dalyvauja televizijos ir radijo laidose), užsiima ekspertine veikla (priklauso tarptautinių renginių komisijoms ir žiuri, vertina mokslo ir kultūros projektus ministerijų ir kitų institucijų užsakymu). Už aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą katedros darbuotojai yra pelnę prestižinius Vyriausybės, Nacionalinės meno ir kultūros premijos, Savivaldybės ir kt. apdovanojimus.

doc. dr. Linara Dovydaitytė

Katedros vedėja


CV

CV (EN)

linara.dovydaityte@vdu.lt

 

prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas


CV

vytautas.levandauskas@vdu.lt

prof. dr. Laima Šinkūnaitė


CV

Laima.sinkunaite@vdu.lt

 

prof. dr. Rasutė Žukienė


CV

Rasute.zukiene@vdu.lt

 

doc. dr. Jūratė Tutlytė


CV (EN)

jurate.tutlyte@vdu.lt

doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė


CV

ausrine.cemnolonske@vdu.lt

 

doc. dr. Nijolė Taluntytė


CV

Nijole.taluntyte@vdu.lt

 

doc. dr. Raimonda Simanaitienė


CV

raimonda.simanaitiene@vdu.lt

doc. dr. Vaidas Petrulis


CV

Vaidas.petrulis@vdu.lt

dr. Jolita Butkevičienė


CV

CV (EN)

jolita.butkeviciene@vdu.lt

dr. Daiva Citvarienė


CV

daiva.citvariene@vdu.lt

doc.dr. Aušra Vasiliauskienė


CV

CV(EN)

Ausra.vasiliauskiene@vdu.lt

dr. Kristina Budrytė – Genevičė


CV

Kristina.budryte-genevice@vdu.lt

 

Doc. dr. Lina Preišegalavičienė


CV
CV_(EN)

Lina.preisegalaviciene@vdu.lt

 

dr. Viltė Migonytė-Petrulienė


CV

Vilte.migonyte-petruliene@vdu.lt

dr. Rima Valinčiūtė-Varnė


CV 

CV (EN)

rima.valinciute-varne@vdu.lt

Brigita Rėbždaitė

Doktorantė


CV

Brigita.rebzdaite@vdu.lt

Evaldas Vilkončius

Doktorantas


CV

evaldas.vilkoncius@vdu.lt

Milda Rutkauskaitė


Doktorantė

milda.rutkauskaite@vdu.lt

Žygimantas Buržinskas

Doktorantas


 CV

zygimantas.burzinskas@vdu.lt