Mokslinės konferencijos

Tarptautinė mokslinė konferencija „Teatras ir atminties karai“ [Theatre and memory Wars], 2018 m. Daugiau>

Tarptautinė konferencija „Kultūros institucijos ir komunikacija: kūrybiško dalyvavimo link“ 2014 m. Daugiau >

Tarptautinė konferencija  „Medijų kultūra: menas, komunikacija, technologijos“ 2012 m Daugiau >

Tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m.
 „(At)blokuota atmintis: dailės istorijos rašymas Baltijos šalyse“ Daugiau >

Mokslinė konferencija „Pasikartojimai: atmintis ir tapatybė postsovietiniame Lietuvos teatre” 2011 m. Daugiau >

Tarptautinė mokslinė konferencija 2010 m. „Meno istorijos riboženkliai“

Tarptautinė mokslinė konferencija 2009 m. „Kintanti praeitis: istorijos (re)konstrukcijos nuo 1945-ųjų iki dabar“Daugiau >

Mokslinė konferencija 2008 m. „Šiluva Lietuvos kultūroje“ Daugiau >

Mokslinė konferencija 2008 m. „(Ne)užvaldyti prisiminimai: sovietinio laikotarpio tyrimų problemos“
Daugiau >

Tarptautinė mokslinė konferencija 2006 m. „Menas ir politika: Rytų Europos atvejai“ Daugiau >

Tarptautinė mokslinė konferencija 2005 m. „Teatras ir visuomenė: problemos ir perspektyvos“ Daugiau >

Tarptautinė mokslinė konferencija 2004 m. „Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės“ Daugiau >