Žurnalas TEATROLOGINIAI ESKIZAI

 

Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto tęstinis recenzuojamas mokslo žurnalas „Teatrologiniai eskizai“ skirtas suteikti galimybę pradedantiesiems teatrologams viešinti savo mokslinius tyrimus akademinėje bendruomenėje. „Teatrologiniai eskizai“ leidžiami nuo 2000 m., tęsiant VDU teatrologijos tradicijas, pradėtas tarpukario Lietuvoje. Pagrindinis žurnalo tikslas – pasitelkiant šiuolaikines tyrimų metodologijas, analizuoti estetines, visuomenines, politines, institucines Lietuvos teatro bei jo formų kaitos tendencijas. Žurnalas taip pat skatina naujas Lietuvos teatro istorijos interpretacijas, tarpdalykinius ir tarpkultūrinius teatro reiškinių tyrimus, jame pateikiama naujausių Vakarų Europos ir JAV teatrologijos metodų taikymo pavyzdžių. Žurnalą sudaro VDU Menų fakulteto absolventų, Teatrologijos katedros magistrų ir doktorantų mokslo darbai.

Žurnalus skaityti galite ČIA

ISSN 1822-6612 (spausdintas)

ISSN 2345-0231 (internetinis)

Redakcinė kolegija

Pirmininkas
Prof. PhD Bronius Vaškelis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

Nariai
Prof. dr. Knut Ove Arntzen (Bergeno universitetas, Norvegija)
Prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva) Prof. habil. dr. Dobrochna Ratajczakowa (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Lenkija)
Prof. dr. Jurgita Staniškytė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Doc. dr. Edgaras Klivis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Doc. dr. Rūta Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Doc. dr. Anneli Saro (Tartu universitetas, Estija)
Dr. Guna Zeltina (Literatūros, folkloro ir meno institutas, Latvijos universitetas, Latvija)
Dr. Ieva Rodina (Literatūros, folkloro ir meno institutas, Latvijos universitetas, Latvija)

Recenzentai
Prof. dr. Jurgita Staniškytė Doc. dr. Edgaras Klivis
Doc. dr. Rūta Mažeikienė
Doc. dr. Ina Pukelytė
Doc. dr. Nomeda Šatkauskienė

Atsakingoji redaktorė

Dr. Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė

Žurnalo leidybą rėmė prof. PhD Bronius Vaškelis.