Meno kuratorystė

Vienintelė kuratorystės studijų programa Lietuvoje!

„Meno kuratorystės“ magistrantūros programa, apjungdama istoriją, teoriją ir praktiką, rengia meno kuratorius, inovatyviai dirbančius sparčiai kintančiame XXI amžiaus vizualiosios kultūros lauke. Studentai išmoksta profesionaliai vertinti meno kūrybą, sklaidą ir suvokimą, kurti originalius meno kuratorystės ir vadybos projektus, bendradarbiauti su menininkais, institucijomis ir auditorijomis.

Studijų metais studentai turi galimybę įgyvendinti savo pirmuosius projektus, bendrauti su patyrusiais meno kuratoriais ir žinomais menininkais, lankyti svarbias tarptautines parodas ir semtis patirties iš jų rengėjų. Programos studentai turi galimybę studijuoti užsienio universitetuose, atlikti praktiką tarptautinėse meno organizacijose, megzti ryšius ir formuoti savo karjerą dar prieš gaudami diplomą.

2020 m. programa buvo įvertinta kaip geriausia menotyros krypties studijų programa Lietuvoje.

STUDIJOS

Programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos menotyros specialistus, turinčius teorines žinias ir praktinę patirtį inicijuoti ir įgyvendinti meno renginius, pristatyti juos visuomenei, interpretuoti ir vertinti meno reiškinius plačiame kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame kontekste, vykdyti meno sklaidos lauko tyrimus. Baigę programą magistrai gebės savarankiškai ir profesionaliai veikti meno sklaidos lauke, identifikuoti ir spręsti įvairias menotyrines problemas, kurti originalius meno pristatymo ir viešinimo projektus. Baigus programą suteikiamas menotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.

PROGRAMOS TURINYS

Kaip gimsta meno kuratorystės projektas?

Galerija 101

Vytauto Didžiojo universitete veikianti menų galerija „101“ suteikia atvirą platformą programos studentams eksperimentuoti ir įgyvendinti savo pirmuosius projektus. Tai erdvė, skatinanti jungiamiuosius šiuolaikinio meno procesus ir taikanti skirtingas strategijas: edukacines, vizualiasias, performatyvias, (pa)tyrimines… Galerija pristato Lietuvos ir užsienio šalių menininkų kūrybą personalinėse ir grupinėse parodose, bei kitais šiuolaikybės akumuliacijos formatais. Koncepcinės galerijos kryptys: šiuolaikybė, performatyvumas, edukacija ir mediacija.

Daugiau žiūrėkite VDU Menų galerijos „101″ Facebook puslapyje

Programos studentų darbai galerijoje 101:

Valerios del Vacchio paroda “Mindscapes”

Projektas “Atsargiai! Menas“

Paroda „Fluxus is Fun, Fun is Fluxus“

STUDIJOS UŽSIENYJE

Programos magistrantai gali studijuoti užsienyje pagal Erasmus+ studentų mainų programą. Siūlome studijuoti Adomo Mickevičiaus universitete Poznanėje (Lenkija), Castilla-La Mancha universitete (Ispanija), Estijos dailės akademijoje Taline (Estija), Karabuko universitete (Turkija), Varšuvos universitete (Lenkija), Latvijos dailės akademijoje (Latvija), Perudžos universitete (Italija), Liublianos universitete (Slovėnija). VDU taip pat suteikia galimybę studijuoti universitetuose, su kuriais yra sudaryta dvišalių mainų sutartis. Plačiau apie dvišalius mainus skaitykite čia.

KARJERA

Baigus studijas, įgyjamas humanitarinių mokslų magistro laipsnis. Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti kuratorinį, organizacinį, edukacinį darbą įvairiose meno sklaidos organizacijose (muziejuose, galerijose, kūrybinėse organizacijose, nevyriausybinėse institucijose), kultūros ir švietimo įstaigose (mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose), inicijuoti ir vykdyti savarankiškus meno sklaidos projektus (organizuoti festivalius, parodas, diskusijas ir kitus meno renginius), dirbti meno kritikais žiniasklaidoje bei leidybos srityje, dirbti meno sklaidos lauko analitikais ir strategais valstybinėse institucijose (savivaldybės įstaigose, ministerijose, fonduose, agentūrose), dirbti mokslo ir pedagoginiais darbuotojais akademinėse institucijose (universitetuose, akademijose, kultūros tyrimų institutuose). Studijas galima tęsti menotyros doktorantūros programoje.

Informacija apie studijas doktorantūroje.

DĖSTYTOJAI

PROGRAMOS DĖSTYTOJŲ MONOGRAFIJOS

MOKSLO PROJEKTAI