Teatrologija ir scenos menų vadyba

Akademinė kompetencija ir praktiniai įgūdžiai teatro srityje

Prestižinė, vakarietiška, šiuolaikiška magistrantūros programa, suderinanti solidų teorinį pagrindą ir lankstų praktinį pasirengimą.

Programa suteikia ne tik klasikines menotyros žinias, gebėjimą analizuoti, vertinti ir interpretuoti scenos meno reiškinius vietiniame ir tarptautiniame kontekste, bet ir ugdo studentų įgūdžius kuruoti, administruoti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius scenos meno projektus bei programas, pritaikyti savo žinias praktinėje teatro procesų aplinkoje. Būtent tokių gebėjimų turintys profesionalai šiuo metu yra paklausiausi darbo rinkoje.

Išorinę programos analizę atlikę tarptautiniai ekspertai Teatrologijos ir scenos menų vadybos programą įvertino aukščiausiais balais ir akreditavo maksimaliam šešerių metų laikotarpiui.


Jau daugelį metų šios programos studentai ir absolventai, tapę profesionaliais teatro kritikais, dramaturgais, vadybininkais, komunikacijos specialistais, yra laukiami Kauno teatruose, žiniasklaidoje ir kultūros įstaigose. Ir tokių, teatro meną mylinčių ir jį bendrame pasaulio kultūros kontekste reginčių, specialistų poreikis mūsų mieste vis išlieka, ypač dabar, kai Kaunas ruošiasi 2022 metų KEKS‘ui. Kviečiu studijuoti Teatrologiją ir scenos menų vadybą ir atsakingai garantuoju, kad Jūs reikalingi mūsų komandoje. /Programos socialinio partnerio Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas dr. Egidijus Stancikas/

Buvimas profesiniame teatro lauke XXI a. reikalauja daugiau kompetencijų, nei kada nors iki šiol. Reikalingi kūrybiški žmonės, išmanantys ne tik teatrą, bet ir kitas meno sritis, istorinį ir laikmečio kontekstą, įstatymus, vadybą, komunikaciją. Tai skeletas, kurį turi suformuoti studijos, o patirtis apaugins raumenimis. /Edita Grudzinskaitė, Kauno šokio teatro „Aura“ viešųjų ryšių specialistė, programos absolventė/

Programa orientuota į tarptautinį kontekstą, paskaitas dėsto pripažinti teatro srities specialistai, vizituojantys užsienio universitetų profesoriai ir teatro praktikai. 2018 metų programos svečias latvių dramaturgas ir politinio teatro kūrėjas Janis Balodis.

Studijos

„Teatrologija ir scenos menų vadyba“ studijų programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos teatrologijos specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti tyrimus, inicijuoti, organizuoti ir valdyti scenos meno procesus, sekti ir įvertinti mokslo ir praktikos naujoves, analizuoti, interpretuoti ir vertinti teatro reiškinius plačiame kultūriniame kontekste, įvertinti jų institucines priklausomybes, sociokultūrines bei ekonomines prielaidas.

Programos turinys, struktūra, rezultatai, baigiamasis darbas.

Karjera

Baigus studijas, įgyjamas menotyros magistro laipsnis. Programos absolventai gali dirbti taikomosios pakraipos teatrologais (teatro kritikais, istorikais, administratoriais, kuratoriais, scenos meno veiklos koordinatoriais); teorinės pakraipos menotyrininkais (mokslo darbuotojais akademinėse ir švietimo institucijose); dirbti žiniasklaidoje bei leidybos srityje; kultūros bei švietimo įstaigose (muziejuose, mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose, scenos meno organizacijose); teatro procesų organizatoriais bei projektų vadybininkais įvairiose kultūrinėse ir nevyriausybinėse meno organizacijose (teatruose, festivaliuose, bendruomenėse ir pan.); valstybinėse institucijose, kurioms reikalingos kultūrinės srities kompetencijos (savivaldybės įstaigos, ministerijos, fondai); taip pat įvairiose valstybinėse bei privačiose kultūrinėse organizacijose bei viešosiose įstaigose, kurioms reikalingi darbuotojai, turintys plataus profilio humanitarinį išsilavinimą. Teatrologai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, inicijuoja, kuruoja, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Tinklai

TSMV programos magistrantams suteikiama galimybė studijuoti užsienyje pagal LLP/Erasmus studentų mainų programą. Menų fakultetas turi sutartis su prestižiniais Europos universitetais, tarp jų ir siūlančiais teatro studijas. Siūlome studijuoti Bergeno universitete Norvegijoje, Helsinkio universitete Suomijoje, Krokuvos Jogailaičių universitete Lenkijoje, Roueno universitete Prancūzijoje ir Stokholmo universitete Švedijoje. VDU taip pat suteikia galimybę studijuoti universitetuose su kuriais yra sudaryta dvišalių mainų sutartis.

Plačiau apie dvišalius mainus skaitykite čia.

Studentiškas gyvenimas ir aplinka

Studijų kokybei ypač svarbi gyvybinga ir dinamiška Menų fakulteto aplinka, kuri natūraliai skatina tarpdisciplinius projektus ir pasirinkimų įvairovę. Įsikūręs Kauno senamiesčio širdyje Menų fakultetas yra skirtingų studijų programų – teatro studijų, kūrybinių industrijų, kultūrinio paveldo, turizmo, meno kuratorystės – ir įvairių studentų susitikimo vieta. Tai reiškia nuolatinį intelektualinį šurmulį ir puikią galimybę kūrybiškai pažvelgti į savo karjerą: pavyzdžiui įgyvendinti bendrą projektą su turizmo specialistais arba vizualiųjų menų kuratoriais.

Programos magistrantai kartu su dėstytojais visada aktyviai dalyvauja Lietuvos teatriniame gyvenime, Kauno kultūriniuose procesuose, teatro, šokio, performanso festivaliuose Lietuvoje ir Baltijos šalyse, įsitraukia į gyvas diskusijas ir polemiką viešojoje erdvėje.

Žr. programos magistrantų straipsnius portale Menų faktūra:

Tyrimai

Programos profesorių, docentų, dėstytojų ratą sudaro aukščiausio lygio tyrimus vykdantys mokslininkai. Programos dėstytojai nuolatos dalyvauja tarptautiniame teatro tyrimų lauke, publikuoja savo tyrimus Vakarų teatriniuose žurnaluose, dalyvauja konferencijose ir jas patys organizuoja, todėl studijuojantiems visuomet pasiūlys naujausią medžiagą kaip ir bet kurioje panašioje Vakarų universiteto programoje. Visi teatro programos dėstytojai yra Tarptautinės teatro tyrimų federacijos (International Federation for Theatre Research (IFTR / FIRT)) ir Šiaurės šalių teatro tyrėjų asociacijos (ANTS) nariai.

Žr. programos dėstytojų monografijas.

Parsisiųskite kolektyvinę monografiją „Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos“

Žr. programos dėstytojų publikacijas prestižiniuose užsienio ir Lietuvos leidiniuose:

Šiuo metu programos dėstytojai dirba pirmą kartą Lietuvoje laimėtame Humanitarinių ir socialinių mokslų srities Europos komisijos pagal Europos tyrimų ir inovacijų programą Horizon 2020 remiamame projekte „Innocult“, skirtame Kūrybinių ir kultūrinių inovacijų kompetencijos centro įkūrimui. Projektą koordinuoja VDU.

Žr. kitus projektus, įgyvendintus programos dėstytojų.

Žmonės

Dėstytojai:

Žr. programos dėstytojų CV.

Programos absolventai:

  • Martynas Petrikas: Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto Ekraninės ir performatyvios komunikacijos katedros docentas, daktaras, Komunikacijos fakulteto studijų prodekanas;
  • Jurga Knyvienė: teatro vadybininkė, Kauno kamerinio teatro direktorė.
  • Auksė Kapočiūtė: humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejaus direktorės pavaduotoja.
  • Kristina Steiblytė – doktorantė, teatro kritikė, teatro apdovanojimų „Auksinis kryžius“ komisijos pirmininkė.