Meno kuratorystė

Kam šios studijos skirtos?

Programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos meno kuratorius, turinčius teorines žinias ir praktinę patirtį inicijuoti ir įgyvendinti meno renginius, pristatyti juos visuomenei, interpretuoti ir vertinti meno reiškinius plačiame kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame kontekste, vykdyti meno sklaidos lauko tyrimus.

Ko išmokstama?

Studentai išmoksta savarankiškai ir profesionaliai veikti meno sklaidos lauke, identifikuoti ir spręsti įvairias menotyrines problemas, kurti originalius meno pristatymo ir viešinimo projektus, bendradarbiauti su menininkais, institucijomis ir auditorijomis. Studijų metais studentai turi galimybę įgyvendinti savo pirmuosius projektus, bendrauti su patyrusiais meno kuratoriais ir žinomais menininkais, lankyti svarbias tarptautines parodas ir semtis patirties iš jų rengėjų. Programos studentai turi galimybę 1 semestrą studijuoti užsienio universitetuose, atlikti praktiką tarptautinėse meno organizacijose.

Kokios absolventų karjeros galimybės?

Baigus studijas įgyjamas menotyros magistro laipsnis. Programos absolventai gali dirbti kuratorinį, organizacinį, edukacinį darbą įvairiose meno sklaidos organizacijose (muziejuose, galerijose, kūrybinėse organizacijose, nevyriausybinėse institucijose), kultūros ir švietimo įstaigose (mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose), inicijuoti ir vykdyti savarankiškus meno sklaidos projektus (organizuoti festivalius, parodas, diskusijas ir kitus meno renginius), dirbti meno kritiku žiniasklaidoje bei leidybos srityje, dirbti meno sklaidos lauko analitiku ir strategu valstybinėse institucijose (savivaldybės įstaigose, ministerijose, fonduose, agentūrose), dėstyti ir vykdyti mokslinius tyrimus aukštosiose mokyklose ir tyrimų institutuose. Studijas galima tęsti menotyros doktorantūros programoje.

Apie programą 

Meno_kuratoryste