II Baltijos šalių menotyrininkų konferencija (At)blokuota atmintis: dailės istorijos rašymas Baltijos šalyse / (Un)blocked Memory: Writing Art History in Baltic Countries

Spalio 14-15 d. Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Vilniaus dailės akademija kviečia į II Baltijos šalių menotyrininkų konferenciją (At)blokuota atmintis: dailės istorijos rašymas Baltijos šalyse / (Un)blocked Memory: Writing Art History in Baltic Countries. Šis renginys – jau antrasis iš Baltijos šalių menotyrininkų konferencijų ciklo, kurį 2009 m. pradėjo Estijos dailės akademija kartu su Estijos dailės istorikų draugija, atgaivindamos prieš dvidešimtmetį nutrūkusią tokių akademinių susitikimų tradiciją.

Prancūzų filosofas Paulas Ricoeuras yra rašęs, kad istorijos naratyvas iš esmės yra selektyvus: „prisimindamas“ vienus „užmiršta“ kitus praeities įvykius. Tačiau „pamiršti“ arba „užblokuoti“ prisiminimai niekur nedingsta; jie nusėda kolektyvinėje pasąmonėje ir iš ten veikia visuomenės gyvenimą. Tarptautinė konferencija (At)blokuota atmintis: dailės istorijos rašymas Baltijos šalyse / (Un)blocked Memory: Writing Art History in Baltic Countries yra skirta trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – meno tyrimams, į kuriuos siūloma pažvelgti per atminties problematikos prizmę. Per pastaruosius keletą dešimtmečių menotyros mokslą stipriai paveikė kritinės istoriografijos idėjos; jam daro įtaką tokios naujos disciplinos kaip kultūros studijos, atminties studijos, postkolonializmo studijos ir kt., paskatinusios kritiškai permąstyti meno istorijos kaip objektyvaus pasakojimo apie praeitį sampratą. Ši menotyros savirefleksija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – sovietinę okupaciją patyrusiose šalyse – remiasi ne tik vakarietiškų teorijų įžvalgomis, bet ir gyva istorine patirtimi. XX a. politinių režimų kaitą nuolat lydėjo istorijos perrašymai, kolektyvinės atminties blokavimas ir išlaisvinimas. Posovietinėje erdvėje šie procesai veikia ir dailės istorijos rašymą, ir kuratorystės bei muziejininkystės praktiką.

Konferencijos dalyviai diskutuos apie meno istoriją kaip konstruktą, veikiamą politinių, ekonominių ir ideologinių faktorių, o taip pat kolektyvinės vaizduotės bei atminties procesų. Konferencijoje bus kalbama apie nacionalinio dailės istorijos kanono formavimą ir jo kaitą, naujus iššūkius nacionalinių naratyvų kūrėjams, įvairias atminimo ir atminties blokavimo praktikas menotyriniuose tekstuose bei muziejinėje veikloje. Konferencijos tikslas – suburti Baltijos šalių menotyrininkus ir suteikti galimybę diskutuoti apie šiandieninius meno istorijos rašymo procesus ir problemas regioniniame kontekste. Renginyje dalyvaus įvairių laikotarpių Baltijos šalių vizualiąją kultūrą – architektūrą, dailę, fotografiją, kiną – tyrinėjantys mokslininkai.

Konferencija vyks anglų k.

Konferencijos informacija >

 

Konferencijos programa >

Konferencijos organizatorius
Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas ir Komunizmo irimo ir pokomunistinių transformacijų tyrimų klasteris kartu su Vilniaus dailės akademija

Konferencijos vieta
VDU menų galerija 101
Laisvės al. 53, Kaunas

Konferencijos laikas
2011 m. spalio 14-15 d.

Kontaktinis asmuo
Linara Dovydaitytė
8 620 54805
l.dovydaityte@mf.vdu.lt

 

Konferenciją remia Lietuvos mokslo taryba