Tarptautinė mokslinė konferencija „(At)blokuota atmintis: dailės istorijos rašymas Baltijos šalyse“

Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus dailės akademija tęsia 2009 m. Estijos dailės akademijos kartu su Estijos dailės istorikų draugija pradėtą Baltijos šalių dailėtyrininkų konferencijų ciklą ir kviečia dalyvauti II Baltijos šalių dailėtyrininkų konferencijoje „(At)blokuota atmintis: dailės istorijos rašymas Baltijos šalyse / (Un)blocked Memory: Writing Art History in Baltic Countries“. Konferencija yra skirta trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – meno tyrimams, į kuriuos siūloma pažvelgti per atminties problematikos prizmę. Dalyviai kviečiami diskutuoti apie dailės istoriją kaip konstruktą, veikiamą politinių, ekonominių ir ideologinių faktorių, o taip pat kolektyvinės vaizduotės bei atminties procesų. Konferencijoje bus kalbama apie nacionalinio dailės istorijos kanono formavimą ir jo kaitą, naujus iššūkius nacionalinių naratyvų kūrėjams, įvairias atminimo ir atminties blokavimo praktikas dailėtyriniuose tekstuose bei muziejinėje veikloje. Konferencijos tikslas – suburti Baltijos šalių dailėtyrininkus ir suteikti galimybę diskutuoti apie šiandieninius dailės istorijos rašymo procesus ir problemas regioniniame kontekste. Konferencijoje kviečiami dalyvauti įvairių laikotarpių Baltijos šalių vizualiąją kultūrą (architektūrą, dailę, fotografiją, kiną, medijų meną) tyrinėjantys mokslininkai, norintys pasidalinti savo tyrimais.

Daugiau >

Pranešimų santraukas (iki 1700 spaudos ženklų) kartu su trumpu CV prašome siųsti el. paštu Linarai Dovydaitytei (l.dovydaityte@mf.vdu.lt) iki 2011 m. birželio 15 d. Pranešimai bus atrinkti iki 2011 m. liepos 1 d.