Kviečiame studijuoti magistrantūros studijų programoje TEATROLOGIJA IR SCENOS MENŲ VADYBA

Prestižinė, vakarietiška, šiuolaikiška magistrantūros programa, suderinanti solidų teorinį pagrindą ir lankstų praktinį pasirengimą.

Šiuolaikinėje kūrybinėje ir meninėje aplinkoje dirbantiems profesionalams reikalingi įvairialypiai įgūdžiai, leidžiantys suvokti, analizuoti, inicijuoti ir valdyti įvairius scenos meno procesus. Teatrologijos ir scenos menų vadybos programa suteikia ne tik klasikines menotyros žinias, gebėjimą analizuoti, vertinti ir interpretuoti scenos meno reiškinius vietiniame ir tarptautiniame kontekste, bet ir ugdo studentų įgūdžius kuruoti, administruoti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius scenos meno projektus bei programas, pritaikyti savo žinias praktinėje teatro procesų aplinkoje. Būtent tokių gebėjimų turintys profesionalai šiuo metu yra paklausiausi darbo rinkoje.

Išorinę programos analizę atlikę tarptautiniai ekspertai ją įvertino geriausiai iš visų MF programų ir akreditavo maksimaliam šešerių metų laikotarpiui.

Programa orientuota į tarptautinį kontekstą, paskaitas dėsto geriausi savo srities specialistai ir vizituojantys užsienio universitetų profesoriai, studentams suteikiama galimybė semestrą studijuoti užsienio universitetuose, (programos partneriai: Helsinkio universitetas (Suomija), Stokholmo universitetas (Švedija), Bergeno universitetas (Norvegija), Aarhuso universitetas (Danija), Roueno universitetas (Prancūzija), Krokuvos Jogailaičių universitetas, Adomo Mickevičiaus universitetas Poznanėje (Lenkija)) dalyvauti tarptautiniuose meno ir studijų projektuose, atlikti profesinę praktiką užsienio scenos meno organizacijose.

VDU Menų fakulteto ryšiai su Lietuvos teatrinėmis ir kultūrinėmis institucijomis ir socialiniai partneriai leidžia mums pirmiems sužinoti apie naujausius darbo pasiūlymus.

Baigę studijas magistrai gali dirbti teatro kritikais, teatrologais, dramaturgais, administratoriais, kuratoriais, scenos meno veiklos koordinatoriais, teatro procesų organizatoriais bei projektų vadybininkais įvairiose valstybinėse, privačiose ir nevyriausybinėse meno organizacijose (teatruose, festivaliuose, bendruomenėse, meno agentūrose ir pan.); valstybinėse institucijose, kurioms reikalingos kultūrinės srities kompetencijos (savivaldybės įstaigos, ministerijos, ambasados, fondai, tarptautinės agentūros); kultūros bei švietimo įstaigose, scenos meno organizacijose, mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose, muziejuose, mokslo darbuotojais akademinėse ir švietimo institucijose, žiniasklaidoje bei leidybos srityje. Studijas galima tęsti doktorantūros programoje.

 

 

Daugiau apie programą ir studijas

Daugiau apie priėmimą

 

Facebook: VDU Teatrologijos katedra

Informacija telefonu: (8 37) 32 78 78

El. paštu: aida.semaskiene@vdu.lt