Priėmimas į VDU bakalauro studijas

Liepos 25 d. 12 val. baigėsi prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimo pagrindinis etapas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. Šio bendrojo priėmimo etapo kvietimai studijuoti bus siunčiami elektroniniu paštu liepos 29 dieną iki 12 val. Juos stojantieji taip pat matys prisijungę prie savo prašymo paskyros LAMA BPO informacinėje sistemoje. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studijų sutartis elektroniniu būdu bus galima sudaryti nuo liepos 29 d. 15 val. iki rugpjūčio 2 d. 17 val. Visi kviečiamieji liepos 29 dieną gaus informacinius laiškus dėl sutarties pasirašymo epasirasymas.vdu.lt sistemoje.

Papildomas LAMA BPO priėmimas

Rugpjūčio 3 d. prasidės papildomas LAMA BPO priėmimas, kurio metu į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas galės pretenduoti ir per pirmąjį etapą užsiregistravusieji LAMA BPO sistemoje, ir tie, kurie prašymų dar nebuvo pateikę. Prašymų teikimas vyks rugpjūčio 3-5 dienomis. Papildomo bendrojo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 10 d. iki 12 valandos.

Papildomame LAMA BPO priėmime bus galima dalyvauti:

  • dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu stojantysis jau sudarė valstybės finansuojamą (VF) studijų sutartį su aukštąja mokykla;
  • tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu stojantysis sudarė valstybės nefinansuojamų (VNF) studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

Papildomo LAMA BPO priėmimo metu (rugpjūčio 3-5 d.)  bus galima įtraukti naujus pageidavimus į prašymą, keisti finansavimo šaltinį ar studijų formą. Prašyme bus galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Papildomo LAMA BPO priėmimo metu taip pat stojantieji galės pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas bei į menų ar meno pedagogikos studijas. Stojantieji, kurie nedalyvavo pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje, motyvacijos vertinimą gali laikyti papildomo priėmimo metu. Tam asmuo turi savarankiškai užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, kurioje jam bus pateikta informacija, kur ir kada jis gali laikyti motyvacijos vertinimą.

Papildomo priėmimo stojamieji egzaminai į VDU menų srities studijas vyks rugpjūčio 3-5 d.

Baigiantis papildomam LAMA BPO priėmimui, rugpjūčio 10 d. stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, bus pateiktas vienas kvietimas užimti valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą (su studijų stipendija arba be jos) universitete arba kolegijoje. Pakviestieji studijuoti Vytauto Didžiojo universitete turės nuo rugpjūčio 10 d. 15 val. iki rugpjūčio 12 d. 24 val. patvirtinti elektroninę studijų sutartį internetu sistemoje epasirasymas.vdu.lt arba atvykę į universitetą.

VDU MENŲ FAKULTETAS – ŠIUO METU SIŪLO ŠIAS BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMAS: 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE STUDIJAS