Kviečiame studijuoti magistrantūros studijų programoje „Kultūros paveldas ir turizmas“

TAI Į PRAKTIKĄ ORIENTUOTA STUDIJŲ PROGRAMA, SU GALIMYBE ĮGYTI GIDO PAŽYMĖJIMĄ

Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas pradeda priėmimą į „Kultūros paveldo ir turizmo” magistrantūros studijų programą ir kviečia studijuoti bakalaurus, norinčius praplėsti savo turimas kompetencijas, ar pasirinkti naują veiklos kryptį ir ženkliai išplėsti savo įgūdžių bei žinių ratą, arba atnaujinti, sustiprinti bei pagilinti savo kompetencijas srityje, kurioje galbūt šiuo metu darbuojatės.

Magistrantūros studijas galite rinktis ir ką tik baigus universitetą ar kolegiją, ir po eilės darbo metų įvairiose srityse. Magistro studijas pasirinkti niekada nevėlu, o jų suderinamumas su darbu yra tik vienas iš daugelio studijų suteikiamų privalumų!

„Kultūros paveldo ir turizmo” magistrantūra suteikia akademinį pasiruošimą įgalinantį:

Tirti ir vertinti kultūros paveldo objektus;

Profesionaliai administruoti kultūros paveldo ir kitas kultūros sferas;

Ruošti ir įgyvendinti kultūrinio turizmo projektus;

Rengti ir įgyvendinti kultūros paveldo ir kitų kultūros sferų komunikacijos ir edukacijos projektus;

Atlikti kultūros paveldo mokslinius tyrimus;

Pritaikyti įgytas kompetencijas įvairiose kultūros sferos veiklose.

Šios programos absolventai įgyja ne tik humanitarinių mokslų magistro diplomą, bet ir Valstybinio turizmo departamento patvirtintą kvalifikacinį gido pažymėjimą, o taip pat įrašomi į Nacionalinę turizmo informacijos sistemą.

Plačiau apie programą, studijas ir karjeras Kultūros paveldas ir turizmas VDU Menų fakultetas

Studentų priėmimo į magistrantūros studijas 2024 m taisyklės.

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu Epasirašymas (vdu.lt)

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS PAGRINDINIAME ETAPE VYKS: NUO GEGUŽĖS 27 DIENOS IKI BIRŽELIO 26 DIENOS 17 VAL.

Informacija telefonu: (8 37) 32 78 78 El. paštu: aida.semaskiene@vdu.lt