Kūrybinių industrijų ateitis – kultūros ir lyderystės dermė

„Per pastarąjį dešimtmetį kūrybinių industrijų veiklos Lietuvoje patyrė tikrą proveržį ir tapo vienu iš svarbiausių ekonominio gyvenimo variklių. Suklestėjo meno ir technologijų sąveikoje atsiradusi muzikos, grafikos, kino, vaizdo ir foto skaitmeninė kūryba, renginių ir festivalių industrijos, atsinaujino rinkodaros ir komunikacijos kampanijos“, – pastebi teatrologė, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakulteto docentė dr. Ina Pukelytė, pasak kurios, tokį šiuolaikinių menų proveržį lėmė ir nuo 2010 metų nuosekliai Lietuvoje įgyvendinamos kūrybinių industrijų bakalauro ir magistro studijos.

Mokslininkės teigimu, kūrybinių industrijų laukas, kaip ir kiti socio-kultūriniai ir ekonominiai sektoriai, susiduria su didžiuliais šio laikmečio iššūkiais – kelerius metus trunkanti pandemija, dabar vykstantis nuožmus karas Ukrainoje verčia kūrybinio sektoriaus lyderius naujai permąstyti kūrybinių industrijų lauko tapatybę ir funkcijas, ieškoti naujų kūrybos inovacijomis grįstų sprendimų.

Doc. dr. Ina Pukelytė

„Vis dažniau ima kilti klausimai, kaip sukurti tvarų kūrybinių industrijų lauką, kuriame auditorijos jaustųsi įtrauktos ir prasmingai dalyvaujančios? Kokiomis naujomis socialinės atsakomybės formomis turi remtis naujausios praktikos, kokių kompetencijų reikės ateities lyderiams“? – svarbiausius kūrybinių industrijų lauko iššūkius vardija VDU docentė, pabrėždama, jog šiemet atnaujintoje VDU „Kūrybinių industrijų“ magistro studijų programoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas tokiems iššūkiams, kaip kūrybos ir medijų ekologijai, skaitmeninei plėtrai bei kūrybinių industrijų poveikiui visuomenėje vykstantiems geopolitiniams procesams, spręsti.

„Per dešimtmetį Vytauto Didžiojo universitete „Kūrybinių industrijų“ magistro studijas baigė apie 200 absolventų. Jų profesinės trajektorijos labai plačios – nuo kino, muzikos ir teatro prodiuserių iki marketingo ir komunikacijos projektų vadovų, nuo muziejų ir galerijų kuratorių iki foto studijų ir skaitmeninių projektų kūrėjų, nuo kūrybos organizacijų, festivalių ir kultūros projektų vadovų iki bendruomeninių menų projektų koordinatorių. Visus juos į VDU „Kūrybinių industrijų“ programą atviliojo galimybė pagilinti arba atnaujinti jau turimas profesines kompetencijas, atsiliepiančias aktualiausius kūrybinių industrijų lauko iššūkius ir įgyti naujausiais tyrimais ir praktikomis grįstų žinių“, – apie studijų aktualumą užsimena doc. dr. I. Pukelytė.

Nuo skaitmeninio meno iki atominio turizmo

Pasak VDU docentės, pagrindiniai atnaujintos „Kūrybinių industrijų“ magistro studijų programos akcentai fokusuojasi į tarpusavyje glaudžiai susijusias lyderystės ir entreprenerystės, medijų technologijų ir komunikacijos bei kūrybos, menų ir kultūros sritis, kurių naujausios tendencijos ir tyrimai leidžia absolventams studijų metu įgytas žinias iš karto pritaikyti teorinėse ir praktinėse veiklose. Kadangi kūrybinių industrijų laukas yra greitai kintantis, programos dėstytojai nuolat gilina savo žinias ir kritiškai šį lauką apmąsto.

„Įžvalgomis apie lyderystės, entreprenerystės problemas ir sąsajas su geopolitiniu pasaulio vystymųsi savo paskaitose dalinasi filosofas prof. dr. Gintautas Mažeikis, o socialiai angažuotą kūrybą tyrinėja ir praktinius pavyzdžius pristato menotyrininkė, atominio paveldo specialistė doc. dr. Linara Dovydaitytė ir teatrologė doc. dr. Rūta Mažeikienė. Skaitmeninių medijų lauko praktikomis dalinasi Taikomosios informatikos katedros vadovė doc. dr. Judita Kasperiūnienė, medijų profesionalai prof. dr. Rimantas Plungė ir Gytis Dovydaitis, audiovizualikos ekspertas, prodiuseris Liutauras Elkimavičius ir kiti šio lauko profesionalai“, – pasakoja teatro ir renginių prodiuserė doc. dr. I. Pukelytė, studentams dėstanti meno projektų valdymą.

Teatrologė taip pat atkreipia dėmesį, jog jau nuo pat studijų pradžios, studentai yra skatinami savarankiškai gilintis į jiems aktualią kūrybinių industrijų sferą. „Tarp svarbiausių iki šiol atliktų magistrų mokslinių darbų minėtini tyrimai, susiję su kino industrijomis, paveldu, atominiu turizmu, skaitmeniniu menu, bendruomeniniais menais, miestų ir jų kvartalų kūrybinių industrijų žemėlapiavimu, kultūros politika, kūrybinio verslo komunikacija ir rinkodara. Dauguma studentų tyrimų atliepia laikmečio politines ir estetines aktualijas, taip prisidėdami prie kūrybinių industrijų  lauko plėtros“, – pastebi magistro studijų programos „Kūrybinės industrijos“ vadovė.

Erdvė kūrybai ir tobulėjimui

Šiemet stojančiųjų į „Kūrybinių industrijų“ magistrantūros studijas laukia naujovė – mišrios nuotolinės studijos, tačiau aktualumo nepraranda ir kontaktiniai užsiėmimai, kurių metu studentai turės galimybę susipažinti, bendrauti ir diskutuoti su pagrindiniais kūrybinių industrijų lauko dalyviais – menininkais, prodiuseriais, tyrėjais ir įgyvendinti praktines užduotis. Programos studentams tradiciškai yra sudaromos galimybės pasinaudojant „Erasmus+“ ir dvišalių mainų programomis vieną semestrą studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje. Geriausiems magistrantams universitetas skiria skatinamąsias stipendijas.

Tuo metu kalbinti studijų programos absolventai, dirbantys tokiuose projektuose, kaip „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” ar tarptautiniame cirko festivalyje „Cirkuliacija“, pastebi, jog kūrybinių industrijų srities studijos ne tik padėjo praplėsti suvokimą apie patį kūrybinių industrijų lauką, bet ir geriau pažinti tiek organizacinę, tiek kūrybinę šios srities pusę.

„Studijos VDU visiškai praplėtė mano požiūrį į kūrybinių industrijų lauką – iš gana siauro suvokimo, kūrybinės industrijos tapo sritimi, apimančia begalę gyvenimo sričių. Sustiprėjo gebėjimas kritiškai mąstyti, praktiškai pritaikyti teorines žinias”, – tvirtina absolventė, „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” bendruomenių projektų koordinatorė, renginių „Kiemų šventė” ir „Fluxus festivalis” Kaune organizatorė Simona Savickaitė.

Simona Savickaitė (asmeninio archyvo nuotr.)

Kita „Kūrybinių industrijų“ magistro studijų absolventė, buvusi „Kauno bienalės” vadovė, šiuo metu prodiusuojanti tarptautinį cirko festivalį „Cirkuliacija”, Kotryna Žemaitytė-Kuskienė, tikina studijuodama supratusi neprivalanti savo veiklų apriboti tik viena meno šaka. „Vienodai mėgaujuosi organizaciniu ir kūrybiniu darbu tiek vizualiųjų, tiek atlikėjų menų veiklose“, – pastebi menininkė.

Kotryna Žemaitytė Kuskienė (asmeninio archyvo nuotr.)

Medijų specialistas Gytis Dovydaitis atkreipia dėmesį, jog „Kūrybinių industrijų“ magistro studijos padėjo apsispręsti mokslus tęsti doktorantūroje. „Čia aš turėjau visišką laisvę savo tyrinėjimams medijų meno ir interneto kultūros srityse, už ką esu nepaprastai dėkingas draugiškiems ir inovatyviems dėstytojams. Magistro studijų metu įgautos žinios ir atliktos veiklos padėjo pamatą mano doktorantūrai, dėstymui, entreprenerystei kūrybinių industrijų lauke, ir apskritai laimingam gyvenimui“, – teigia VDU Menų fakulteto doktorantas.

Gytis Dovydaitis (asmeninio archyvo nuotr.)

Daugiau informacijos apie „Kūrybinių industrijų“ magistro studijas

Konsultavimas dėl programos turinio ir studijų formos: Teatrologijos katedros vedėjas doc., dr. Edgaras Klivis, el. paštas: edgaras.klivis@vdu.lt tel. +370 61598522

Konsultavimas dėl stojimo dokumentų: magistrantūros programų referentė Aida Semaškienė, el. paštas: aida.semaskiene@vdu.lt tel. 8 37 327878