Teatrologijos katedra

1996 m. įkurta VDU Teatrologijos katedra – tai studijų ir mokslo padalinys, apjungiantis veiksmo / atlikėjų menų – teatro, kino ir video meno, judesio meno ir muzikos studijas. Nuo pat katedros įkūrimo jos misija buvo tapti teatrologijos studijų ir tyrimų centru, kuriame vykdomi fundamentiniai ir tęstiniai lietuvių teatro istorijos ir atlikėjų menų teorijos tyrimai, užsiimama teatrologijos mokslo metodikos formavimu bei plėtra ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Katedroje itin didelis dėmesys skiriamas studijų kokybei, moksliniams tyrimams ir jų rezultatų sklaidai užsienyje, stengiamasi skatinti tarptautinius studijų, mokslo ir meno mainus bei bendradarbiauti su geriausiomis tarptautinėmis ir Lietuvos akademinėmis bei kūrybinėmis institucijomis.

Nuo pat įkūrimo Teatrologijos katedrai vadovavo buvęs VDU rektorius, VDU garbės profesorius ir teatrologijos katedros įkūrėjas prof. Bronius Vaškelis, nuo 2003 iki 2015 metų katedros vedėja dirbo prof. dr. Jurgita Staniškytė. Nuo 2015 m. katedros vedėjas yra doc. dr. Edgaras Klivis.

Teatrologijos katedroje vykdomos penkios studijų programos: Menų istorija, kritika ir medijos  ir Kūrybinių industrijų studijų programa (kartu su Menotyros katedra), Vaidybos bakalauro programos dalis, Teatrologijos ir scenos menų vadybos ir Kūrybinių industrijų magistro studijų programos bei humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties doktorantūros studijos. Šioje doktorantūros kryptyje jau apgintos septynios daktaro disertacijos, šiuo metu Teatrologijos katedroje dirba penki doktorantai.

Teatrologijos katedra aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje. Čia studijuojantiems sudarytos galimybės dalyvauti tarptautiniuose SOCRATES/ERASMUS studijų mainuose ir praktikose. Teatrologijos katedra šiuo metu yra pasirašiusi sutartis su šiais prestižiniais Europos universitetais, ilgamečiais katedros partneriais: Helsinkio universitetu (Suomija), Bergeno universitetu (Norvegija), Stokholmo universitetu (Švedija), Tartu universitetu (Estija), Krokuvos Jogailaičių universitetu (Lenkija), Adomo Mickevičiaus universitetu Poznanėje (Lenkija), Roueno universitetu (Prancūzija), Orhuso universitetu (Danija).

Teatrologijos katedros personalą sudaro įvairių mokslinių kvalifikacijų dėstytojai, studijų bei mokslo procesuose katedrai talkina būrys dėstytojų, dirbančių antraeilėse pareigose bei vizituojantys profesoriai. Pedagoginį darbą taip pat dirba katedros asistentai – doktorantai.Teatrologijos katedros mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje, publikuojasi užsienio mokslo ir profesiniuose leidiniuose, pagal mainų programas dėsto užsienio universitetuose, vasaros mokyklose, festivalių edukacinėse programose, vertinimo ir ekspertinėse komisijose, dalyvauja konferencijose bei stažuočių programose.

7f8a9028

doc. dr. Edgaras Klivis

Katedros vedėjas


CV

CV (EN)

Edgaras.klivis@vdu.lt

 

37865

Prof. Ph. D. Bronius Vaškelis

profesorius emeritas nuo 2009 m.


CV

Jurgita2-1

Prof. dr. Jurgita Staniškytė


CV

Jurgita.staniskyte@vdu.lt

Prof. Knut Ove Arntzen


15175609_10154845312619883_1612079578_n

Doc. dr. Rūta Mažeikienė


CV

CV (EN)

Ruta.mazeikiene@vdu.lt

WP_20150617_042

Doc. Dr. Martynas Petrikas


CV

Martynas.petrikas@vdu.lt

 

7F8A1694

Doc. dr. Ina Pukelytė


CV

Ina.pukelyte@vdu.lt

 

Doc. dr. Helmutas Šabasevičius


Doc. dr. Rasa Vasinauskaitė


7f8a6645

Gediminas Jankauskas


CV

Gediminas.jankauskas@vdu.lt

7F8A1663

Vitalija Truskauskaitė


CV

Vitalija.truskauskaite@vdu.lt

Edmund Caroll


CV

Edmund.caroll@vdu.lt

Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė

doktorantė


CV

Greta.klimaviciute-minkstimiene@vdu.lt

 

7F8A1819

Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė

doktorantė


CV

Deimante.dementaviciute-stankuviene@vdu.lt

Andrius Jevsejevas

doktorantas


CV

Andrius.jevsejevas@vdu.lt

Gintarė Narauskaitė

doktorantė


CV

Gintare.narauskaite@vdu.lt

Kristina Steiblyte

Kristina Steiblytė

doktorantė


CV

Kristina.steiblyte@vdu.lt

Justinas Kalinauskas

doktorantė


CV

Justinas.kalinauskas@vdu.lt

Migle

Miglė Munderzbakaitė

doktorantė


CV

Migle.munderzbakaite@vdu.lt