Žygimanto Buržinsko daktaro disertacijos gynimas

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

praneša, kad 2023 m. kovo 3 d. 11.00 val.

Vytauto Didžiojo universitete, Menų fakultete,

(Muitinės g. 7 – 207 auditorijoje)

bus ginama ŽYGIMANTO BURŽINSKO daktaro disertacija tema:

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų ir stačiatikių

sakralinės architektūros meninės sąsajos ir transformacijos

carinės Rusijos valdymo metais“

(humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė

dr. (hp) Rūta Janonienė,

humanitariniai mokslai, menotyra H 003,

Vilniaus dailės akademija.

Nariai:

prof. dr. Irena Vaišvilaitė,

humanitariniai mokslai, menotyra H 003,

Vilniaus universitetas,

__________________________________

doc. dr. Vytautas Petrušonis,

humanitariniai mokslai, menotyra H 003,

Vilniaus TECH,

__________________________________

doc. dr. Lina Preišegalavičienė,

humanitariniai mokslai, menotyra H 003,

Vytauto Didžiojo universitetas;

__________________________________

doc. dr. Aušra Vasiliauskienė,

humanitariniai mokslai, menotyra H 003,

Vytauto Didžiojo universitetas.

__________________________________

Su daktaro disertacija galima susipažinti:

Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos

nacionalinėje Martyno Mažvydo

bibliotekose.

Rektorius