Vyriausybės kultūros ir meno premija – profesorei Rasutei Žukienei

Elijaus Kniežausko nuotr.

 

Menotyrininkei, VDU Menų fakulteto profesorei dr. Rasutei Žukienei siūloma skirti šių metų Vyriausybės kultūros ir meno premiją.

Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos nuo 1997 metų. Ši premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 Vyriausybės kultūros ir meno premijų.

Prof. dr. Rasutė Žukienė yra menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, VDU Menotyros katedros profesorė, Lietuvos mokslo tarybos programų ekspertė, V. Adamkaus muziejaus-bibliotekos steigimo iniciatyvinės grupės narė, Kauno m. savivaldybės J. Vienožinskio premijos komiteto narė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus tarybos narė, Lietuvių išeivijos dailės fondo (Lewben) ekspertė. Pagrindiniai jos moksliniai interesai yra Baltijos šalių išeivijos dailė, egzilio kultūra, XX a. Rytų Europos dailės istorija, Lietuvos XX a. dailės sąryšiai su Europos menu, M. K. Čiurlionio tapyba ir jos sąlytis su menų sintezės problematika. R. Žukienės veikla yra įvertinta įvairiais apdovanojimais. Svarbiausi jų – 2008 m. gauta Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija, 2011 m. – P. Vileišio medalis, 2018 m. Kauno mokslininko premija.