Vyksta priėmimas į „Academia cum laude“

Asmenys, norintys dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) „Academia cum laude“ priėmimo konkurse, iki rugsėjo 10 d. turi užpildyti prašymą internetu bei pateikti motyvacinį laišką.

Į individualiąsias studijas priimami pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų VDU studentai, ne vėliau kaip nuo šešto studijų semestro. Daugiau informacijos apie priėmimą į akademiją ir kuratorių sąrašas pateikiamas „Academia cum laude“ puslapyje.

„VDU Academia cum laude“ – tai pirmoji Lietuvoje unikali individualių studijų sistema, vykdoma kuratorystės pagrindu. Akademijoje įtvirtinta tarpdisciplininių studijų galimybė, kuri leidžia suburti įvairių sričių profesionalus ir gauti geriausią humanitarinių bei tiksliųjų mokslų sinergiją. „Academia cum laude“, pirmiausia, yra dėstytojų ir studentų bendrystė. Ji sutelkia dėstytojus ir studentus, norinčius ir galinčius siekti daugiau nei standartinės studijų programos bei sistemos.

Akademija siekia prisidėti prie pastangų kurti Lietuvos ateities šviesuomenę – būsimąjį mokslo, kultūros, technologijų, verslo elitą, kurio motyvacijos lygis yra aukštas. Lietuvoje precedento neturinčios studijos sujungia dviejų geriausių pasaulio universitetų, Kembridžo ir Harvardo, studijų modelius ir leidžia studentams patiems pasirinkti, kaip studijuoti – studentas galės rinktis gilinti žinias konkrečioje studijų programoje, specializaciją pasirenkant vėliau, arba laisvųjų menų sistemą atitinkančias, platų dalykų spektrą apimančias studijas.

Visų studijų metu studentas dirbs su pasirinktu kuratoriumi – savo srities profesionalu, aukščiausio tarptautinio lygio mokslininku, tyrėju ar pripažintu menininku. „Academia cum laude“ kuratoriai – aukščiausio lygio tarptautiniu mastu pripažinti VDU profesoriai, mokslininkai, tyrėjai, menininkai, didžiausi autoritetai ir savo srities ekspertai ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų: filosofas Gintautas Mažeikis, istorikas Egidijus Aleksandravičius, teatrologė Jurgita Staniškytė, informatikas Tomas Krilavičius, chemikas Audrius Sigitas Maruška, medijų tyrėja Auksė Balčytienė, fotografas Romualdas Požerskis, sociologas Artūras Tereškinas, religijotyrininkas Egdūnas Račius ir daug kitų.

Diplomas Cum laude (lot. – su pagyrimu) teikiamas daugelyje pasaulio universitetų studentams, kurie baigė studijas ypač aukštais balais. Būtent tokiems motyvuotiems jaunuoliams, visuomet siekiantiems žinoti daugiau, ir bus skirtos naujosios studijos.

Pabaigus individualiąsias studijas studentams bus įteikiamas „Academia cum laude“ pažymėjimas, liudijantis apie studento įgytas papildomas žinias ir gebėjimus.

Registracija į „VDU Academia cum laude“.

Priėmimo taisyklės.