Vyksta išankstinis 2020 m. priėmimas į studijas VDU

Vytauto Didžiojo universitetas 2020 m. išankstinio universitetinio priėmimo metu priims studentus į pirmosios pakopos (bakalauro) nuolatines ir ištęstines bei vientisąsias (teisės) studijas. Stojantieji galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Prašymus gali teikti tiek 2019 m. ir anksčiau vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys, tiek ir jį įgysiantys 2020 m.

Priėmimas į nuotolines studijas

Universitetinio priėmimo metu stojantiesiems be nuolatine ir ištęstine formomis vykdomų studijų programų siūloma rinktis ir nuotoliniu būdu vykdomas pirmosios pakopos studijų programas – Kaimo plėtros administravimasŠvietimas ir informacinės technologijos bei Verslo administravimas.

Šio tipo studijose besimokantys asmenys pasitelkus informacines, komunikacines bei ryšio technologijas nuotoliniu būdu gali gauti studijų medžiagą, bendrauti ir bendradarbiauti su bendramoksliais, atlikti užduotis, gauti grįžtamąjį ryšį iš dėstytojo bei atsiskaityti už studijų rezultatus.

Į VDU ugdymo mokslų studijų programas Kaune ir Vilniuje stojantieji pretenduoti galės bendrojo priėmimo metu savo prašymus pateikiant LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d.

VDU studijų programų sąrašas 

Svarbiausios išankstinio priėmimo datos

04.15 iki 06.19 13 val Registracija Prašymų priimti studijuoti į VDU registravimas
06.18 – 06.19  Stojamieji egzaminai ir motyvaciniai pokalbiai Stojamieji egzaminai ir motyvaciniai pokalbiai
06.25 Kvietimo paskelbimas Stojančiųjų galimybių ir kvietimo studijuoti paskelbimas.
Kiekvienas stojantysis bus asmeniškai informuojamas apie siūlomas galimybes.
Iki 06.28 Sutarčių pasirašymas Universitetinio išankstinio priėmimo sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti.
Iki 08.25  Dokumentų pateikimas Pasirašę sutartis išankstinio priėmimo metu ir išsilavinimą įgysiantys 2020 m. iki rugpjūčio 9 d. privalo pateikti brandos atestatą ir jo priedą (-us).

Universitetinio priėmimo tvarkos aprašas

Dokumentų pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, turi užpildyti prašymą internete ir papildomai pateikti šiuos dokumentus:

Pateikdami prašymą, visi stojantieji turi nurodyti nuo dviejų iki trijų pageidavimų ir prisegti tvarkingai nuskaitytus dokumentus (pageidautina pdf formatu) prašymo formoje nurodytose vietose. Prašymas priimamas tik užpildžius visus laukelius.

Stojamieji egzaminai ir motyvacijos pokalbiai

Birželio 18-19 vyks išankstinio universitetinio priėmimo stojamieji egzaminai į menų krypčių grupės studijų programas (Atlikimo menasMuzikos produkcijaNaujųjų medijų menas). Stojantieji savo prašymus studijuoti turi pateikti ne mažiau kaip 24 val iki stojamojo egzamino pradžios.

Stojamųjų egzaminų į menų studijų krypties studijų programas tvarka

Jei numatytų stojamųjų egzaminų metu šalyje dar nebus atšauktas karantinas, stojamieji egzaminai vyks nuotoliniu būdu.

Kaip sužinoti savo konkursinį balą?

Stojant į VDU egzaminų ir metinių pažymių rezultatai bus paverčiami konkursiniu balu. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašu“ ir padaugintų iš svertinių koeficientų suma.

Stojančiųjų, 2020 m. įgysiančių vidurinį išsilavinimą, konkursinis balas išankstiniame priėmime skaičiuojamas imant atitinkamų mokomųjų dalykų vertinimus iš pateiktos pažymių formos. Jei asmuo gauna kvietimą studijuoti Vytauto Didžiojo universitete ir pasirašo studijų sutartį, jo konkursinis balas pakartotinai perskaičiuojamas iš brandos atestato ir jo priedo, kuris priėmimo komisijai turi būti pristatytas iki rugpjūčio 25 d. Nustačius, kad asmuo neatitinka keliamų minimalių reikalavimų pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas, sutartis yra anuliuojama.

Daugiau informacijos:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • AdresasK. Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
  • Telefonas(8 37) 323 206 arba ir +370 655 47241
  • El. paštasvdu@vdu.lt