Visos Menų fakulteto studijų programos teigiamai akredituotos SKVC

Visos Menų fakulteto studijų programos teigiamai akredituotos SKVC

ŠMM ir SKVC atliktame studijų krypčių vertinime visos Menų fakulteto bakalauro (Menų istorija, kritika ir medijos; Naujųjų medijų menas; Kūrybinės industrijos; Vaidyba; Mados dizainas; Muzikos produkcija) ir magistrantūros (Meno kuratorystė; Kūrybinės industrijos; Kultūros paveldas ir turizmas; Teatrologija ir scenos menų vadyba) studijų programos įvertintos teigiamai ir akredituotos.

Atlikus Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų krypčių vertinimą ir akreditavimą SKVC nusprendė, kad universitetuose verta palikti tik 795 iš 982 studijų programų. Be sąlygų universitetuose laikinai akredituota 51 proc. programų, su sąlygomis – 21 proc., su ribojimais – 28 proc. Vertinimas su sąlygomis reiškia, kad 2018 metais aukštosios mokyklos dar galės priimti studentus, tačiau visos jų teikiamos naujos studijų programos bus vertinamos išoriškai, pasitelkiant ekspertus, o akreditavimas su ribojimais reiškia, kad 2018 metais priėmimas nebegalės būti vykdomas, studijų programa privalės būti išregistruota iš karto, kai studijas baigs šiuo metu besimokantys studentai.

Didžiuojamės ir džiaugiamės įveikę aukštą studijų kokybės ir mokslo vertinimo kartelę!