Vieša profesoriaus Romualdo Požerskio paskaita

Rugsėjo 29 d. (trečiadienį), 16-17 val. kviečiame į viešą nuotolinę Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros profesoriaus Romualdo Požerskio paskaitą „Atverti archyvai. Fotografijų paroda ir albumas Menininkai ir mūzos“. Jos metu autorius papasakos apie net kelių kartų žymius Lietuvos menininkus įamžinusias fotografijas, atskleis, kaip buvo sukurtos betarpiškai menininkų asmenybes atskleidžiančios nuotraukos. Autorius taip pat pristatys kūrybinius principus, kuriais vadovavosi rengdamas naujausią savo fotoalbumą „Menininkai ir mūzos“ bei ruošdamasis parodai „Kauno menininkai ir mūzos“.

Apie naujausio albumo ir parodos gimimą autorius pasakoja taip:

Karantino laikotarpiu tvarkydamas savo archyvus radau negatyvų kontaktinių atspaudų pilną dėžę, ant kurios mano ranka kadaise buvo užrašyta „Menininkai“. Peržiūrėdamas nedidelius kontaktinius atspaudus pajutau džiaugsmo antplūdį: tai mano nuostabiausios su bičiuliais praleistos dienos! Pokalbiai studijose, šokiai ir dainos po parodų atidarymų, susitikimai galerijose. Supratau, kad šios, laiko jau palytėtos akimirkos, susidėliojo į vizualinį laisvų menininkų gyvenimo dienoraštį, kurį verta atversti viešai. Šalia kuriančio menininko visuomet – Giltinė ir Mūza. Šaltas Giltinės alsavimas persikelia į egzistencinį kūrinio klodą, o Mūzos švelnus prisilietimas kūrinį pripildo jausmingo grožio, suteikia menininkui vilties, kad savo kūriniais, lyg savo vaikais, jis nugalės mirtį. Bet tai tik trumpalaikė pergalė. Menininkų mūzos – apgavikės. Jos kviečia surasti absoliutų grožį, tačiau tobulas grožis, kaip ir nesibaigianti laimė, yra tik vilties miražas… Šią knygą „Menininkai ir mūzos“ skiriu gyvenime sutiktiems bičiuliams, man padovanojusiems tikėjimą meno pergale prieš blogį.

Nuoroda prisijungimui prie paskaitos: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhNTI4NWYtMDY2NC00MjFmLWFkOTgtNDhmMzU4ZWVmMWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%2229b51a45-66b0-484e-9f3b-b3add3f29ffd%22%7d