Vieša dr. Martyno Petriko paskaita apie nacionalinės tapatybės pokyčius šiuolaikinėje lietuvių dramaturgijoje ir teatre

Balandžio 19 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Teatro ir kino fakultete vyks vieša paskaita „Nacionalinės tapatybės kaitos atspindžiai šiuolaikinėje lietuvių dramaturgijoje ir teatre“, kurią skaitys dr. Martynas Petrikas.

 

Renginių ciklas „Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis“ yra Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Teatrologijos katedros mokslininkų iniciatyva parengto ir Lietuvos mokslo tarybos remiamo mokslinių tyrimų projekto dalis. Projekte siekiama suformuluoti visuminę Lietuvos teatro raidos po 1990 m. koncepciją, išryškinti estetinės, visuomeninės, politinės teatro bei jo formų kaitos tendencijas istorinių slinkčių, tapatybės konstravimo bei globalizacijos ir transnacionalumo iššūkių kontekstuose.

 

Organizatoriai ir rėmėjai: 
Vytauto Didžiojo universitetas, Menų fakultetas, Teatrologijos katedra, Laisvės al. 53, 44309 Kaunas www.vdu.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas, Kosciuškos g. 10, 01100 Vilnius www.lmta.lt
Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius www.lmt.lt