VDU Teatro diskusijų klubas tęsia paskaitų ciklą „Studentai apie teatrą“!

VDU Teatro diskusijų klubas tęsia paskaitų ciklą „Studentai apie teatrą“ ir kviečia į paskaitą, kuri vyks gegužės 15 d. 16 val. Donelaičio 60, 412 auditorijoje. Savo atliktais teatro tyrimais dalinsis menotyros ketvirtakursiai – Rugilė Pukštytė, Matas Makauskas ir Justina Kiuršinaitė.

Rugilės pranešimo tema – „Kičas šiuolaikiniame teatre“. Rugilė: „Pirmiausia kalbėsiu apie tai, kas gi apskritai yra kičas, remdamasi terminologija bei meno tyrinėtojų nuomone. Aptarsiu, kaip kičas reiškiasi mene bei konkrečiai Lietuvos teatre. Taipogi apibūdinsiu jo sąveiką su masine kultūra ir visuomene.“

Mato pranešimo tema – „Žiūrovų funkcijų aktyvinimas teatre“. Jerzy Grotowski pasakė: „Taigi mums liko aktorius ir žiūrovas. Tad galime teatrą apibrėžti kaip tai, kas vyksta tarp žiūrovo ir aktoriaus “. Peter Brook pasakė: „galime paimti bet kurią tuščią erdvę ir pavadinti ją scena. Per šią erdvę eina žmogus, kažkas kitas jį stebi – tiek ir tereikia, kad prasidėtų teatro vyksmas.“ Modernizmo metu buvo išskirtos prasmines teatro dalys: aktorius, žiūrovas ir erdvė. Ar šiuolaikiniam teatrui galioja šios prasminės dalys?

Justinos pranešimo tema – „Naujųjų medijų panaudojimas šiuolaikiniame Lietuvos teatre“. Justina: „Savo pranešime kalbėsiu apie naujųjų medijų pritaikymą šiuolaikinio Lietuvos teatro pastatymuose bei analizuosiu jų reikšmes simbolinėse, scenovaizdžio bei aktoriaus ir jo atvaizdo projekcijose. Šiandien gyvename visuomenėje, kurioje vyrauja aktyvūs vaizdinės informacijos srautai. Įpratę būti televizijos, kino, interneto ir kitų medijų veikiamiems, mes tikimės vizualiuosius technologinius pasiekimus matyti ir teatro scenoje. Dėl to per pastaruosius kelerius dešimtmečius naujosios medijos naudojamos vis dažniau, taip perteikiant ne vien informacinio pertekliaus amžių, bet ir postmodernizmo idėjų sklaidą šiuolaikiniame Lietuvos teatre.“