VDU studentų apklausoje išrinkti geriausi 2019-2020 m. m. dėstytojai

Dėstymo kokybė yra viena iš esminių studijų kokybės dedamųjų, todėl šiai veiklai skiriamas ypatingas dėmesys. Kiekvieną semestrą vykdoma VDU studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“ padeda identifikuoti stiprybes ir laiku reaguoti į tobulintus aspektus, priimti atitinkamus sprendimus siekiant išlaikyti aukštą dėstymo kokybės lygį.

Nominuojant dėstytojus buvo apibendrinti 2019-2020 m. m. rudens ir pavasario semestruose studentų pateikti įvertinimai apie dėstymo kokybę, atsižvelgiant į aukščiausio įverčio vidurkio ir didžiausios studentų dalyvavimo apklausoje procentinės dalies santykį.

Sveikiname geriausiai įvertintus 2019-2020 mokslo metų dėstytojus Vytauto Didžiojo universitete:

 • Ekonomikos ir vadybos fakultete – prof. dr. Jolitą Vveinhardt;
 • Humanitarinių mokslų fakultete – doc. dr. Laimutę Anglickienę;
 • Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete – dr. Gintarę Žukaitę;
 • Socialinių mokslų fakultete – dr. Kristiną Kovalčikienę;
 • Gamtos mokslų fakultete – dr. Joną Žiauką;
 • Menų fakultete – doc. dr. Rūtą Mažeikienę;
 • Informatikos fakultete – Simoną Staskevičiūtę;
 • Teisės fakultete – doc. dr. Liną Meškį;
 • Katalikų teologijos fakultete – doc. dr. Liną Šulcienę;
 • Muzikos akademijoje – Jolantą Sukovienę;
 • Švietimo akademijoje – prof. dr. Airiną Volungevičienę;
 • Užsienio kalbų institute – doc. dr. Vilmą Bijeikienę;
 • Žemės ūkio akademijoje – Albiną Andriušį;

Apklausa apie dėstymą ir studijavimą – viena iš periodinių Vytauto Didžiojo universitete vykdomų apklausų, skirta surinkti grįžtamąjį ryšį iš socialinių dalininkų studijų kokybės įvertinimo ir tobulinimo tikslais.