Menų fakulteto studentui skirta vardinė Igno Bielevičiaus stipendija

Tomas Genevičius

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Informatikos fakulteto (IF) absolventas Ignas Bielevičius antrus metus iš eilės įsteigė dvi vienkartines, metines savo vardo stipendijas VDU studentams, kurių vienos dydis – 500 eurų. Šios stipendijos skirtos finansiškai skatinti studentus už jų sėkmingus studijų rezultatus bei aktyvią mokslinę ir (ar) visuomeninę veiklą.

I. Bielevičiaus vardinės stipendijos konkurse galėjo dalyvauti tiek Lietuvos, tiek užsienio studentai iš VDU. Iš viso buvo gauta 17 paraiškų: 9 lietuvių studentų ir 8 užsienio studentų. Sprendimą dėl stipendijos skyrimo priėmė pats jos steigėjas.

Šį kartą vardinės stipendijos atiteko dviem VDU studentams. Pirmoji stipendija buvo skirta  Pradinio  ugdymo pedagogikos  ir  ankstyvojo užsienio kalbos mokymo antro kurso studentei Gustei Žukauskaitei, kuri gali pasigirti ne tik puikiais studijų rezultatais, bet ir aktyvia visuomenine veikla, dalyvavimu studentų savivaldoje ir patirtimi tarptautinėje savanorystėje. G. Žukauskaitė yra VDU Studentų Parlamento bei Studentų atstovybės Valdybos narė, VDU atstovė aljanso  „Transfrom4Europe“ Studentų taryboje. Mergina taip pat veda mokymus, organizuoja renginius, savanoriškai padeda mokytis vaikams, turintiems finansinių sunkumų ir pati stengiasi tobulintis įvairiuose kursuose.

Antrąją stipendiją gavo Menų fakulteto Menų istorija, kritika ir medijos programos trečiakursis Tomas Genevičius, kuris puikiai besimokydamas tuo pat metu aktyviai dalyvauja ir dirba Lietuvos ir užsienio meniniuose projektuose, rašo meno kritikos ir istorijos publikacijas, kuria įvairaus pobūdžio video bei su bendraminčiais yra įkūręs internetinę menų svetainę, o 2017 metais T. Genevičiui LR Kultūros ministerija suteikė meno kūrėjo statusą už menotyrinius kritinius tekstus meno periodikoje.

Stipendijos steigėjas I. Bielevičius atvirauja, jog išrinkti tik du nugalėtojus buvo itin sunku, o pretendavusių aktyvių studentų gretos – maloniai nustebino.

„Esu dėkingas VDU už operatyvią pagalbą įsteigiant ir vykdant stipendijos skyrimo konkursą, o studentams už aktyvų dalyvavimą jame bei įdėtas pastangas. Atrinkti tik du nugalėtojus buvo labai sudėtinga, nes visi kandidatai buvo motyvuoti ir verti įvertinimo bei pagyrimo. Dar kartą įsitikinau, jog VDU studijuoja gabūs, rūpestingi ir daug prasmingų planų turintys studentai. Jie yra puikus pavyzdys, kaip siekiant žinių, savo dalį brangaus laiko galima skirti visuomenei naudingoms veikloms. Dėkoju visiems dalyvavusiems!”, – įspūdžiais dalinosi VDU absolventas.

Universitetas dėkoja stipendijos steigėjui už parodytą iniciatyvą skatinti aktyvius ir gerai besimokančius studentus ir kviečia visus, kurie yra neabejingi VDU ir jo vertybėmis prisidėti prie universiteto ir studentų veiklos skatinimo, tokiu būdu investuojant į ateities visuomenę.

Apie stipendijos steigėją

Stipendijos steigėjas I. Bielevičius, šiuo metu užsiimantis veikla, jungiančia informacines technologijas su finansų rinkomis, teigia, kad už savo atradimus yra dėkingas VDU ir neabejoja, kad jaunų žmonių skatinimas atveria duris dar didesnėms galimybėms ir naujiems pasiekimams, todėl tai daryti yra būtina.

„Man visuomet atrodė, jog jaunų žmonių skatinimas – labai reikalingas, todėl džiaugiuosi, jog pats gavęs progą prisidėti prie to nesudvejojau ir įgyvendinau kurį laiką galvoje laikytą idėją. Manau, kad talentingų studentų motyvavimas yra abipusiai naudinga iniciatyva daugeliu aspektų, iš kurių svarbiausias – galimybė prisidėti prie bendruomenės stiprinimo“, – mintimis dalinosi VDU absolventas I. Bielevičius.