VDU Rektoriaus Juozo Augučio sveikinimas šv. Velykų proga!