VDU menų galerijos „101“ online programa „MOMMIES“

☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆MOMMIES ☆・゜・*:.。.*.。.:*・☆

EN bellow

**Registracija į online renginius būtina. Parašius galerija101@gmail.com Jums bus atsiųsta dalyvavimo informacija. **

Filmų peržiūrų, skaitinių ir pokalbių programa „Mommies“ – tai kvietimas pokalbiams apie motinystę, intymumą ir rūpestį.

PROGRAMA

** Spalio 6 d., antradienį, 20 val. *filmo peržiūra* Beatrice Gibson, Dvi sesės, kurios nėra sesės (Deux Soeurs Qui Ne Sont Pas Soeurs), Jungtinė Karalystė, 2019.

**Spalio 8 d., ketvirtadienį, 19 val. *pokalbis* Menininkių Vaidos Tamoševičiūtės ir Aurelijos Maknytės pokalbis apie kuriančias mamas ir performanso „Transition“ (Vaida Tamoševičiūtė, Šiuolaikinio meno centras, 2019 birželis; Aurelijos Maknytės parengtas video) peržiūra

**Spalio 10 d., šeštadienį, 18 val. *filmo peržiūra* Rosalind Nashashibi, Vivianos sodas (Vivian’s Garden), Jungtinė Karalystė, 2017, 30’’

**Spalio 20 d., antradienį, 19 val. *filmo peržiūra ir skaitymo grupė* Vita Evangelista, fluid, 2019, 30’’ + Skaitymo grupė #1 (TBA)

**Spalio 25 d., šeštadienį, 18 val. *performanso dokumentacijos peržiūra ir skaitymo grupė* Suzanne Lacy, Krištolo antklodė (Making the Crystal Quilt), 1998, 39’’ + Skaitymo grupė #2 (TBA)

 

 

Pokalbyje su rašytoja Kate Zambreno, menininkė Moyra Davey dalinasi prisiminimu apie savo kūrinį „Dr. Y, Dr. Y.“ (2014). Kaip prisimena Davey, parodžiusi šį kūrinį savo to meto galeristui susilaukė „gėdinančio“ komentaro, jog kūrinys prilygsta „prasčiausiems feminizmo meno kūriniams“. Fotografijų koliažo, kurio pirminis pavadinimas buvo „Ante-Partum Document“, kompozicijos centre – besilaukiančios ir lovoje gulinčios susirietusios Davey atvaizdas, o aplink šią fotografiją komponuojamos besituštinančio autorės šuns nuotraukų serija. „Kam dar reikalingos užrašinės, jei ne savo nepadorumo tyrinėjimui?“ (angl. Why else keep a journal, if not to examine your own filth)– lakoniškai skelbia kompoziciją įrėminantis užrašas.

Pastarąjį dešimtmetį šiuolaikinio meno lauke pastebimas tekstų ir kūrinių, skirtų motinystei ir moterystei, gausėjimas. 2015-2017 m. susidomėjus, kodėl ši tema būtent tuo laiku pradėta traukti iš užančio, Santariškėse subūrėme SANTA FE skaitymo grupę. Norėjome kalbėtis apie besilaukiančiųjų kūnus, putlius kūnus, turkiškas vonias ir moterų krūtis, pogimdyvinę depresiją ir mamas, stebinčias tolyn skuodžiančią jų atžalų kūdikystę. Šiandien atrodo, jog vis dar stinga gyvų ir virtualių erdvių dalintis šiomis patirtimis.

Šia programa norime užmegzti pokalbius apie viešojoje erdvėje neretai kartojamas stereotipines reprezentacijas, o tikrovėje tokias margas laukimo, motinystės, slaugos ir rūpesčio vienas kitu praktikas. Tebūnie tai preliudas į tolesnius pokalbius, diskusijas, naujus kūrybinius procesus, bendruomenių stiprinimą ir bendrų politinių sprendimų ieškojimą.

Vaizdai, tekstai ir pokalbiai: Beatrice Gibson, Vaida Tamoševičiūtė, Aurelija Maknytė, Rosalind Nashashibi, Vita Evangelista, Suzanne Lacy, Moyra Davey, Iman Mersal, „Heresies: A Feminist Publication On Art and Politics“ ir kt.

 Kuratorė Justina Zubaitė

Programa yra dalis galerijos 101 kuruojamo ciklo skirto tyrinėti meilei ir rūpestingumui.

Programą dalinai finansuoja Lietuvos Kultūros tarybos bei remia Video Data Bank.

EN

**To participate write to galerija101@gmail.com You will receive further info**

“Mommies” – a movie screening, reading, and discussion program is an invitation to talk about motherhood, intimacy and care.

PROGRAMME

**Tuesday, 6 October at 8 pm. *screening* Beatrice Gibson, Two Sisters Who Are Not Sisters (Deux Soeurs Qui Ne Sont Pas Soeurs), United Kingdom, 2019, 22’’

**Thursday, 8 October at 7pm *conversation*

Artists and mothers Vaida Tamoševičiūtė and Aurelija Maknytė in conversation. Screening of ‘Transition’ by Vaida Tamoševičiūtė (performed in June 2019 at the Contemporary Art Centre; video by Aurelija Maknytė)

**Saturday, 10 October at 6 pm *screening* Rosalind Nashashibi, Vivian’s Garden, United Kingdom, 2017, 30’’

**Tuesday, 20 October at 7 pm. *screening and a reading group session* Vita Evangelista, fluid, 2019, 30’’ + a Reading Group Session #1 (TBA)

**Saturday, 25 October at 6 pm. *screening and a reading group session* Suzanne Lacy, Making the Crystal Quilt, 1998, 39’’ + a Reading Group Session #2

 

 

In a conversation with a writer Kate Zambreno, artist Moyra Davey shares a memory of her work “Dr. Y, Dr. Y. ”(2014). As Davey recalls, when she showed this artwork to her gallerist at the time, the artist received a shaming comment that the artwork could be matched to „the worst pieces of work of feminist art“. At the center of the photo collage composition, originally called “Ante-Partum Document”, is an image of pregnant Davey lying curled up in her bed, and a series of photos of the author’s defecating dog are arranged around this photo. „Why else keep a journal, if not to examine your own filth“ – a laconic note proclaims.

The last decade has had an increase in texts and works dedicated to motherhood and femininity in the field of contemporary art. In 2015-2017, interested to examine why this topic started upsurging, we gathered a reading group in Santariškės, named SANTA FE. We wanted to talk about pregnant bodies, plump bodies, Turkish baths and women’s breasts, postpartum depression, as well as mothers watching their babies grow and their infantile nature fade. Today, it seems that there is still a lack of real and virtual spaces to share these experiences.

With this program, we want to start conversations about stereotypical representations that are often echoed in public spaces, although in reality, such divergent practices of pregnancy, motherhood, nursing, and caring for each other take place. Let it be a prelude to further conversations, discussions, new creative processes, the strengthening of communities, and the search for mutual political solutions.

Images, texts, and conversations: Beatrice Gibson, Vaida Tamoševičiūtė, Aurelija Maknytė, Rosalind Nashashibi, Vita Evangelista, Suzanne Lacy, Moyra Davey, Iman Mersal, “Heresies: A Feminist Publication On Art and Politics”, etc.

Curated by Justina Zubaitė

Hosted by VMU gallery ‘101’

The programme is a part of gallery’s research dedicated to the practices of love and care.

It is partly funded by Lithuanian Council for Culture and sponsored by Video Data Bank.