VDU menų galerijoje „101” – R. Plungės paroda „Nuojautos“

VDU menų galerija „101“ šiųmetinį parodų sezoną užbaigia pristatydama paskutiniąją ekspoziciją – gruodžio 6 d. 18 val. atidaroma Rimanto Plungės personalinė trijų ciklų fotografijų paroda „Nuojautos“.

R. Plungės paroda „Nuojautos“ – tai nuosekli autoriaus nagrinėjamų temų tąsa – tapatumo (tame tarpe ir vietos tapatumo), erdvės įvaldymo strategijų (erdvės pavertimo vieta) bei ekosisteminių kontekstų analizė. Aplinka (natūra ir kultūra) autoriaus kūryboje yra traktuojama kaip vientisa ekosistema, kurioje kartu pasireiškia fiziniai, socialiniai, kultūriniai bei komunikaciniai kontekstai. R. Plungės fotografijos akivaizdžiai skiriasi nuo jo tapybos bei koliažų – jei jiems būdinga defragmentacija, tai fotokūriniai yra vientisi ir lakoniški. Kūriniuose atsisakoma nuotaikų, apšvietimo refleksijų, vizualinė kalba yra nuskurdinama ir pateikiamas akimirkų fiksavimas įsiskverbiant į objektų prigimtį.

Parodoje eksponuojami trijų ciklų kūriniai: „Linksmadvario tylos“, „Kauno atvirukai (out of time)“ ir „Išvykstamasis“.

„Linksmadvario tylų“ ciklas yra skirtas vienam iš Kauno miesto rajonų. Šalti, dehumanizuoti jo peizažai atspindi Lietuvos kasdienybės nuojautas. Kūriniuose iš ciklo „Kauno atvirukai (out of time)“ autorius pateikia apibendrintus Kauno miesto peizažus – susilieję vaizdiniai atpažįstami, tačiau „išplaukęs” vaizdas maskuoja laiko pėdsakus, tarsi paversdamas Kauno atvaizdus fotoikonomis, o miestą amžinuoju miestu. „Išvykstamasis“ yra asmenybės, aplinkos ir laiko sąsajų analizės rezultatas. Šiame cikle simboliškai atskleidžiama kelionės metafora, atspindinti autoriaus netekties nuojautas ir tampanti asmeninės mitologijos dalimi.

Paroda VDU Menų galerijoje „101“ veiks iki gruodžio 22 d.