VDU Menų fakulteto studentai įsitraukė į tarptautinį bendradarbiavimą

Kovo 12-19 d. Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros studentai ir dėstytojai dalyvavo „Erasmus+“ mišrios intensyvios programos (angl. – Blended Intensive Programme) mainuose Taikomųjų mokslų universitete VIVES, Briugėje, Belgijoje.

Išvykos metu VDU Menų fakulteto atstovai keitėsi patirtimi ir bendradarbiavo ne tik su kolegomis iš Belgijos, bet ir iš programoje dalyvaujančių Austrijos bei Norvegijos aukštųjų mokyklų.

 

VDU Menų fakulteto komanda prie projekto prisijungė projekte jau dalyvaujant institucijoms iš minėtų kitų Europos šalių. Pirmąjį ryšį su projekto dalyviais užmezgė Šiuolaikinių menų katedros prof. dr. Rimantas Plungė, kuris jau daugelį metų kūrybiniuose projektuose bendradarbiauja su programoje dalyvaujančia prof. Franziska Pirstinger iš Austrijos miesto Graco. Tai VDU studentams suteikė progą tarptautinėse grupėse kūrybiškai bendradarbiati su muzikos, fotografijos, medijų, dailės, pedagogikos studentais, vadovaujant programoje dalyvaujančių aukštųjų mokyklų dėstytojams.

 

„Ar menas gali išgelbėti pasaulį?“ – tokia buvo pirmųjų šios programos kūrybinių dirbtuvių idėja. Jai perteikti tinkamų būdų studentai ieškojo pasitelkdami įvairias meno formas, ieškodami skirtingų meno sričių jungčių ir išbandydami jas kaip galimą modelį edukacijai mokyklose. Tokiu būdu studentai tobulėjo ir patys – dalijosi patirtimi, idėjomis ir kūrybiniu potencialu.

 

Programą numatoma tęsti ir panašias kūrybines dirbtuves ateityje surengti Austrijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje

 

 

 

Fotografijų ir video autoriai – Naujųjų medijų meno studentai