VDU Menų fakulteto profesoriaus Rimanto Plungės kūryba – tarptautinėje parodoje JAV

Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros profesoriaus dr. Rimanto Plungės kūryba yra pristatoma Jungtinėse Amerikos Valstijose, Noyes Museum of Art (30 Front Street, Hammonton, NJ 08037), parodoje BORDERLESS / Digital practises in Changing Times. Autoriaus kūryba yra pristatoma su kuratorių atrinktais menininkais iš daugelio pasaulio šalių – Egipto, Turkijos, Meksikos, Ispanijos, Kinijos, Senegalo, Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Kroatijos, Italijos, Nyderlandų ir Sirijos. Paroda vyksta nuo šių metų sausio mėnesio 21 dienos iki gegužės 9 dienos.

Dr. R. Plungės kūryba paskutinį dešimtmetį pasižymi įvairumu – fotografijos, videofilmai (videomeno filmai ir dokumentika), tapyba, koliažai ir įvairūs meniniai projektai – net ir žemės meno kūriniai. Tokia kūrybinė praktika atitinka ir R. Plungės edakucinę, padagoginę veiklą. Menininko Naujųjų medijų meno ir kitose studijų programose dėstomi dalykai orientuoti į šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstas kūrybos formas, pasižyminčias tarpdiscipliniškumu.

Autoriaus kūrybai būdingas filosofinis požiūris į aplinką ir visą supantį pasaulį. Jo kūryba reflektuoja asmeninio tapatumo, laiko ir erdvės transformacijas. Dr. R. Plungės kūryba tai ne tik jo subjektyvios patirties liudijimas žiūrovui, asmeninės mitologijos kūrimas, bet ir inspiracija žiūrovui pačiam ieškoti asmeninio pasaulio unikalumo paslapties.

Parodoje BORDELESS/Digital practises in Changing Times rodomas videofilmas PAINTING LESSON/Decisive moments (2020 m. 28 min.).

Dr. R. Plungės filmas identifikuoja svarbias ir/ar lemiamas jo gyvenimo akimirkas. Pasak autoriaus, jos dažniausiai nėra iškilmingos, isimintinos, bet paprastos ir nepastebimos… Nepaisant tų akimirkų neišskirtinumo jos pagrindžia mūsų gyvenimo vektorių, formuoja mūsų požiūrį į pasaulį, skatina apmąstyti jausmus ir patirtis. Mes tampame savimi būtent dėl jų. Atmintis suteikia asmenybės tęstinumą, o vaizdai sukuria atspindžius – dažnai neryškius, bet mums patiems svarbius. Dr. R. Plungės videofilmo vaizdai nieko nenurodo, bet labiau atskleidžia, nepasakoja, o veikiau apsigyvena mūsų vaizduotėje. Į kūrinio patyrimą yra įtraukiamas ir  žiūrovas, nes jam kūrinys suteikia galimybę pasitelkti ir apsvarstyti savo patirtis.

Autorius fiksuoja, rūšiuoja, lygina ir pateikia žiūrovui užfiksuotas kadrų sekas. Tai tik autoriui svarbūs momentai, todėl vaizdo akimirkų sekos gali būti sunkiai skaitomos, kartais paslaptingos, kartais atrodo provokuojančios, tačiau dažniausiai jaukios ir atviros žiūrovui. Videofilmas nekuria pasakojimo ar istorijos. Vienintelis dalykas, jungiantis kadrų sekas, yra pats kūrinio autorius. Būtent jo individuali patirtis sukuria autoriaus mitologinį vizualinį lauką, kuris kartais sugrąžina mus į skaitmeninę realybę – vaizdo trikdžiai ir skaitmeniniai artefaktai primena, kad tai ne darbar kuriama realybė, o reprezentacija. Nepaisant videofilme matomų skaitmeninio vaizdo, garso atkūrimo klaidų (kurias autorius sąmoningai palieka) filmas betarpiškai kviečia jus atskleisti bendrinamas patirtis. Kaip teigia pats autorius – už ekrano nieko nėra, tik jūs.

Nuoroda apie parodą

Parodos geografija ir autoriai

Nuoroda į videofilmą PAINTING LESSON/Decisive moments (2020 m. 28 min.)