VDU menotyrą tarptautiniai ekspertai pripažino geriausia Lietuvoje

Ilgą laiką ginčijęsi, kokios mokslo veiklos yra svarbiausios ir kokybiškiausios, Lietuvos mokslo ir studijų politikai galų gale išgirdo neutralių tarptautinių ekspertų verdiktą. Lyginamasis visų Lietuvos universitetų mokslo kokybės tyrimas atskleidė, kad Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto menotyrininkai yra tarptautiniu mastu pripažinti humanitarinio mokslo lauko lyderiai. Jų darbo rezultatai buvo įvertinti 4 iš 5 balų (pastaruosius gali gauti tik elitiniai mokslo centrai), o VDU Menų fakultetas yra „stiprus tarptautinis veikėjas“, turintis „potencialą per artimiausius 5 – 10 metų pasiekti aukščiausią mokslo kokybės bei įtakos lygį“ ir tapti „aukštai vertinamu partneriu tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose ir tinkluose“.

Išvadose pažymima, kad VDU menotyrininkai yra aktyvūs Baltijos, Šiaurės ir kitų Europos šalių tyrimų tinkluose. Dauguma mokslininkų savo tyrimuose aktualizuoja svarbias temas, tokias kaip tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje, Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumas, komunizmo irimas ir pokomunistinės transformacijos. Mokslinių tyrimų rezultatai spausdinami pripažintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose bei dvikalbiame leidinyje „Meno istorija ir kritika“. Šį Menų fakulteto leidinį ekspertai įvertino kaip svarbų tarptautinio lygio žurnalą. Įspūdį ekspertams paliko ir Kauno senamiestyje įsikūrusio Menų fakulteto atnaujintos patalpos. Čia sudarytos puikios sąlygos ne tik menotyros tyrėjams, bet ir visų pakopų menotyros krypties studentams. Aukštos kvalifikacijos mokslininkai perduoda savo patirtį jaunajai tyrėjų kartai, dėstydami tokiose unikaliose programose Lietuvoje, kaip bakalauro studijų „Menotyra“ ar magistrantūros studijų „Meno kuratorystė“, „Teatrologija ir scenos menų vadyba“.