VDU Kultūros dienos: kultūrą kuriame mes visi!

Kulturos dienos

Šių metų balandžio 24 – 29 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete pirmą kartą organizuojamas miesto bendruomenei skirtas renginys „VDU kultūros dienos“.„„VDU kultūros dienų“ idėja kilo iš poreikio įtraukti miesto bendruomenę į kūrybines universiteto veiklas. Nuo pat įkūrimo VDU  siekė griauti viešumoje įsitvirtinusį akademinio uždarumo mitą, todėl atviros ir įtraukios kūrybinės praktikos, kviečiančios visuomenę patirti įvairias menines raiškas, pažinti tarptautinį kultūros kontekstą ir įsitraukti į kritines diskusijas apie kultūros būklę – natūralus atviro  Artes liberales principais veikiančio universiteto tikslas“, – teigia Menų fakulteto dekanė profesorė Jurgita Staniškytė.

Kultūrinės sinergijos link

Artes liberales universitetas yra miesto kultūros brandos požymis. Kaip ir tarptautiniai muzikos, šokio ar vizualiųjų menų festivaliai, arthouse‘o kino teatras ir meistriški grafičiai ant namų sienų, Artes liberales universitetas simbolizuoja nuo jokių „aukštesnių centrų“ nepriklausomą kūrybinį, intelektualinį potencialą ir, svarbiausia, rodo, kad mieste gyvena gyvybinga, kritiška, pasaulietiška meno žmonių bendruomenė ir publika. Šį kūrybinį bei intelektualinį potencialą, šią meno bendruomenę ir įvertino Europos kultūros sostinės tarptautinė nepriklausomų ekspertų komisija, rekomendavusi Kauną būti Europos kultūros sostine 2022 metais. Klasikinis universitetas savo prigimtimi (lot. universitas – visuminis, bendras) išreiškia sinergetinį kultūros idealą: kultūra didėja, kuomet tarpusavyje sąveikauja visos jos dalys, visi ciklo etapai: kūryba ir kritika, bendri jausmai ir protų polemika, sintezė ir analizė, gatvė ir akademija. Pasak Jurgitos Staniškytės, “VDU Menų fakultetas yra puikus tokios sinergijos pavyzdys: čia vykdoma 11 skirtingų pakopų studijų programų, viename centre rengiami ir profesionalūs menininkai, ir meno kritikai, ir kūrybiniai prodiuseriai”.

„VDU kultūros dienų“ organizatoriai tikisi, kad renginys paskatins pamatyti ir įvertinti kultūrines sąveikas: ne vien kaip svarbu išmokti gerai fotografuoti, bet ir kokiais žodžiais kalbėti apie fotografiją, teatrą, architektūrą, kaip išgirsti pasaulinio meno gaudesį, kad įvertintum naujo balso unikalumą ir kaip išlikti „prisijungus“, kad suprastum ir kitam paaiškintum, kas vyksta platesniame kultūros lauke, kultūros politikoje ir ekonomikoje. Todėl „VDU kultūros dienų“ svečių laukia ne tik pažintis su meno praktika, bet ir diskusija tarp meno kūrėjų, meno teoretikų ir publikos „Ar menui reikia paaiškinimo?“. Kaip teigia Menų fakulteto prodekanė docentė dr. Rūta Mažeikienė: „Šiuolaikinis menas, tikriausiai kaip niekada anksčiau, naikina skirtis tarp žanrų ir stilių, eksperimentuoja išraiškos ir poveikio priemonėmis, peržengia meną ir tikrovę skiriančias ribas. Pažintis su šiuolaikinio meno kūriniais neretai tampa intelektualiniu iššūkiu publikai: menas vis dažniau kelia klausimus, provokuoja, kviečia diskutuoti. Manome, kad diskusija tarp menininkų, meno kritikų ir žiūrovų gali būti itin įdomi, bandant atsakyti į klausimus, kaip suprasti ir vertinti šiuolaikinį meną, koks šiuolaikinio meno lauke yra meno kritiko, meno mediatoriaus vaidmuo?”

Įtrauki kultūra miestui

Per metus VDU Menų fakulteto kiemelyje senamiesčio Muitinės gatvėje įvyksta daugybė renginių, skirtų miesto bendruomenei: čia veikia VDU menų galerija „101“ su nuolat keičiamomis parodomis ir pristatymais, organizuojami populiarūs renginiai mokiniams ir mokytojams (protų mūšiai, atviros paskaitos), koncertai, filmų peržiūros, susitikimai su vietiniais ir tarptautiniais menininkais, mokslo renginiai. Tai nėra vien universiteto įsipareigojimas miesto bendruomenei. Kaip teigia Menų fakulteto docentas dr. Edgaras Klivis „vargu ar šiandien kas nors dar gali laikytis uždaros kultūrinės terpės modelio ar įsivaizduoti, kad kultūra – tai elitinių profesionalų kūriniai, nuleidžiami dėkingai pasyviai publikai. Moderniosios epochos šlovintą meno kūrėjo genialumą šiandien pakeičia kitoks kūrybiškumo supratimas, siejamas su bendradarbiavimu, įsitraukimu, dalyvavimu, santykiu su kitais. Kūrybinė energija (fizikoje energija reiškia savybę, kuri negali būti sukurta ar sunaikinta, o tik perduota vieno kūno kitam) negali būti nusavinama, ji fluktuoja tarp žmonių, medijų, formų, kūrybiškumo dinamika visuomet apima ir žiūrovus, klausytojus, publiką. Nors šiandien vadinamasis „dalyvaujamasis posūkis“ geriausiai pastebimas skaitmeninėje kultūroje (atviro kodo programų kūriniai, youtube remiksai, wikipedia), šis modelis vertinantis ir įtraukiantis kiekvieno kūrybiškumą daro įtaką visam gyvam kultūros laukui. Dar daugiau, decentralizuota, demokratiška, visiems skirtos kultūros samprata atkreipia dėmesį į neprivilegijuotas socialines grupes, kurias tradicinė kultūra ignoravo, kaip nereikšmingas. Šiandien pvz. Didžiosios Britanijos kino institutas organizuoja talentų centrus, kad net ir tolimiausiame Škotijos kaimelyje gyvenantis paauglys pabandytų kažką sukurti su kino kamera, nes būtų nedovanotina prarasti nors vieną unikalų talentą ir vaizduotę. Mums taip pat svarbi ne tik dalyvaujamoji, bet ir įtrauki kultūra, todėl kviečiame bet kurią klasę, bet kurį paauglį sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, ateiti į atviras paskaitas“.

„VDU kultūros dienų“ organizatoriai tikisi pritraukti labai įvairią publiką: ne tik meno ar kultūros lauko veikėjus, bet ir plačiąją visuomenę, studentus, moksleivius. Renginio programoje siūlomos atviros įvairių sričių Menų fakulteto dėstytojų paskaitos (nuo “Mados dizaino” ar “Šiuolaikinio meno” iki “Muzikinio vaizdo klipo” ar “Auditorijų plėtros”), užsienio svečių viešos paskaitos šiuolaikinio meno ir kultūros temomis, diskusijos ir susitikimai su kultūros lauko atstovais, įvairūs meno renginiai (šokio, teatro spektakliai, kino filmų peržiūros, koncertas), o balandžio 28 dieną organizuojama Atvirų durų diena moksleiviams, kurioje bus galima susipažinti su Menų fakulteto studijų programomis ir įsitraukti į skirtingų meno sričių kūrybines dirbtuves (“Fotostudijos blykstės”, “Garso eksperimentai”, “Menų mūšis”, “Greita mada”, “Teatro improvizacijos”, “Kūrybinės industrijos”).

Kultūra kaip kritinė intervencija

Šiandien plačiai diskutuojama apie kūrybiškumo, inovatyvumo, išradingumo reikšmę versle ir ekonomikoje, o taip pat apie kūrybinius verslus (kurie dažniausiai būdavo neįvertinami kaip svarbi šalies nacionalinio produkto dalis tradicinėje ekonomikoje) ir apie kultūros verslumą kaip naują iššūkį (ypač postsovietinėje visuomenėje). Per pastarąjį dešimtmetį humanitarinės universiteto programos taip pat ėmė orientuotis į lankstesnės, verslesnės, efektyviau komunikuojančios kultūros modelį. Viena iš populiariausių studijų programų VDU Menų fakultete yra šiemet pirmąją bakalaurų laidą išleidžianti Kūrybinių industrijų programa. Meno projektų valdymo, asmeninės karjeros, menų komunikacijos ir mediacijos dalykai svarbūs ir kitose Menų fakulteto studijų programose. Fakulteto dėstytojai atlieka užsakomuosius ir taikomuosius tyrimus, padedančius įvertinti meno ir kultūros komunikacijos efektyvumą (žr. laisvai internete prieinamą kolektyvinę monografiją „Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos auditorijos“).

Tačiau „VDU kultūros dienų“ renginiu Menų fakulteto bendruomenė kviečia nepamiršti, kad svarbiausia klasikinio universiteto funkcija visuomenėje ir kultūroje yra ne užsakomieji tyrimai ar rekomendacijos, bet kritinė refleksija. Kultūra yra gyvybiškai priklausoma nuo nuolatinės kritinės polemikos, intelektualinio pasipriešinimo, mąstymo įvairovės. Joks dekoras, autoritetai ir apdovanojimai neatpirks tos gyvybės, kurią kultūrai suteikia laisvas ir kritiškai mąstantis individas. Menų fakultetas jau kelis dešimtmečius veikia kaip intelektualinis kritikos centras (aktyvus tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu), o seniausia fakulteto studijų programa Menotyra, neseniai atnaujinta ir pervadinta Menų istorija, kritika ir medijos, ruošia šiuolaikinio meno ir kultūros iššūkius pasirengusius priimti meno ekspertus-kritikus.

Pasak Menų fakulteto docentės dr. Linaros Dovydaitytės, baigiamoji renginio diskusija „Ar kultūra Kaune veža?“ pakvies kritiškai įvertinti kultūros vietą miesto gyvenime. Neakademiškas diskusijos pavadinimas, susišaukiantis su viso renginio šūkiu „Kultūra veža“, sufleruoja, jog bus kalbama ne tiek apie oficialią, reprezentacinę kultūros pusę, kiek apie kultūros prieinamumą visiems miesto gyventojams. Kokią miesto kultūros dalį sudaro iniciatyvos „iš apačios“? Kaip kultūrinį gyvenimą įtakoja skirtingų bendruomenių paveldas ir dabartinės patirtys? Ar kultūros politika ir rėmimas atliepia miesto gyventojų kultūrinių ir kūrybinių poreikių įvairovę? Tokiais aktualiais klausimais kviesime diskutuoti kultūros politikos formuotojus ir kultūros žmones, o taip pat „Kaunas Europos kultūros sostinė 2022“ kūrybinės komandos atstoves.

Nors „VDU kultūros dienų“ darbotvarkėje, kaip ir dera universiteto renginiui, netrūksta rimtų diskusijų, polemikos, kritinės refleksijos, organizatoriai ragina renginio dalyvius išlikti žaismingais ir laisvais,  kviečia dalyvauti Menų fakulteto studentų ir dėstytojų meninėje programoje, kurią atidarys nemokamas šokio spektaklis „(g)round zero“ VDU didžiojoje salėje, o baigiamuoju akordu taps „Music Production“ programos studentų muzikinis (live) pasirodymas Menų fakulteto kiemelyje.

Pasak renginio organizatorių, „VDU kultūros dienos“ yra skirtos priminti, kad kultūrą kuriame mes visi.

Renginio programa